Kvalifikacijos tobulinimas

Esminių gebėjimų ugdymo seminaro dalyvių įspūdžiai iš Ispanijos

2023-11-21

Tarptautinis „eTwinning“ seminaras „Iš mokyklos suolo į ilgalaikę gyvenimo sėkmę: esminių gebėjimų ugdymas“, vykęs Ispanijoje, sukvietė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus iš 25 šalių. Lietuvą atstovavo Joniškio lopšelio-daželio „Saulutė“ specialioji pedagogė-logopedė Vaida Labanauskienė ir Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugydmui, specialioji pedagogė Almeda Kmieliauskaitė.

Šiuo profesinio tobulėjimo seminaru buvo siekiama pagilinti dalyvių žinias apie įvairių kompetencijų, įskaitant skaitmeninę (DigComp), verslumą (EntreComp), mokymąsi visą gyvenimą (LifeComp) ir tvarumą (GreenComp), ugdymą ir pabrėžti „eTwinning“ integraciją kaip priemonę šioms kompetencijoms plėtoti. Seminaro metu buvo siekiama suteikti mokytojams praktinių strategijų ir išteklių, skirtų ugdymo praktikai tobulinti. Seminaras skatino aktyvų įsitraukimą, bendradarbiavimą ir refleksiją, kurios padės pedagogams palaikyti holistinį savo mokinių tobulėjimą. Organizuotos seminaro veiklos skatino dalyvius apmąstyti savo dabartinę mokymo praktiką ir nustatyti galimybes integruoti „eTwinning“ projektus, siekiant ugdyti pagrindines kompetencijas, keistis idėjomis ir patirtimi su kitais ankstyvojo ugdymo ir pradinių klasių mokytojais bei šios srities ekspertais. Buvo pasiūlyta galimybė inicijuoti „eTwinning“ projektus, susijusius su viena ar keliomis iš aukščiau išvardytų kompetencijų.

Pirmąją seminaro dieną dalyvius pasveikino atstovai iš Ispanijos švietimo ministerijos, CSS ir nacionalinės agentūros. Renginio atidarymo metu vyko antroji „eTwinning“ Europos Prizo apdovanojimų ceremonija. Apdovanotų dviejų geriausių „eTwinning“ projektų STEAM Preschool Academy/Age 0-6 years ir eTwinners as pros/Age 7-11 years pedagogai šventė kartu su visa „eTwinning“ bendruomene vietoje bei nuotoliniu būdu. Pagrindinį renginio pranešimą apie interaktyvią sesiją „Inovacijos, švietimas, tvarumas: planas iš keturių gairių“ pristatė Irene Pateraki ir Alexandra Almpanidou. Pirmoji seminaro diena baigėsi tinklaveikla – seminaro dalyviai atliko interaktyvias užduotis, kurių metu susipažino su skirtingų šalių atstovais, jų kultūromis, kalbomis, skirtingais požiūriais į užduotis ir jų atlikimo būdus. Praktinės užduotys paskatino kūrybišką bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių atstovų.

Kūrybinėse dirbtuvėse, mes, atstovės iš Lietuvos, dalyvavome mokymosi visą gyvenimą kompetencijos darbo grupėje „Personal, Social and Learning to Learn Key Competence: Thriving in the 21st Century: (LifeComp Framework)“ bei taip gilinome žinias apie svarbiausius devynis šios kompetencijos įgūdžius, apimančius asmeninę, socialinę ir mokymosi mokytis kompetencijas. Pasirinktam įgūdžiui plėtoti (pvz.: empatijos ugdymas) buvo kuriamos ir pristatomos praktinės veiklos, kurias kiekvienas gali tobulinti per formalųjį ir neformalųjį švietimą, kad sukurtų prasmingą gyvenimą ir susidorotų su sudėtingumu.

Kitose darbo grupėse buvo aptariamos skaitmeninė kompetencija ir savirefleksijos reikšmė ugdymo procese: „Digital Competence of Educators: DigCompEdu and SELFIEforTEACHERS, „Digitally Competent Learners (DigComp Framework)“. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai gilino žinias, kaip naudoti skaitmenines technologijas savo profesinėje praktikoje.

Vėliau „eTwinning“ prizo laimėtojos Jelena Rattik, Oksana Grebinstsikova, Margarita Samoutian, Styliani Tatsiou, Andriana Kasviki, Zuzana Garajova pristatė projektą „STEAM Preschool Academy/Age 0-6 years“ bei pasidalino praktine patirtimi įgyvendinat projekto veiklas. Kartu su kitais seminaro dalyviais praktiškai išbandėme dvi kritininio mąstymo stategijas „Matau, galvoju, stebiuosi“ (angl. See-Think-Wonder) ir „Šešių mąstymo kepurių“ (angl. Six Thinking Hats) problemų sprendimo būdą.

Paskutinę seminaro dieną dalyviai aktyviai dalyvavo partnerių, projektų idėjų paieškose, diskusijose ir planavime, siekdami įgyvendinti naujus projektus artimiausiu metu.

Mūsų lūkesčiai buvo išpildyti – išgirdome kitų šalių atstovų patirtis dalyvaujant „eTwinning“ projektuose, pagilinome žinias apie įvairias kompetencijas, (skaimeninę, tvarumą, verslumą, mokymosi visą gyvenimą) ypač pabrėžiant „eTwinning“ integraciją į ugdymo procesą šių kompetencijų plėtojimui. Aktyviai bendravome ir bendradarbiavome darbo grupėse, užmezgėme naujus ryšius, kurie padės bendradarbiauti ir kurti tarptautinius projektus ateityje, pasidalinome idėjomis ir ateities planais su kitais ankstyvojo ugdymo ir pradinių klasių mokytojais.

Įspūdžiais ir nuotraukomis pasidalino V. Labanauskienė ir A. Kmieliauskaitė

Naujienų kategorijos

Žymos