Kvalifikacijos tobulinimas

Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje „eTwinning“

2016 1 vasario

2015 metų spalio 2-4  dienomis Porvoo mieste (Suomija), nutolusiame 50 km nuo Helsinkio, vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras pavadinimu „Bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant programoje „eTwinning““ (Transversal competences through „eTwinning“). Seminaras buvo skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, besidomintiems mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymu dalyvaujant eTwinning  programoje. Seminare dalyvavo mokytojai iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Seminare buvo sudarytos galimybės pedagogams iš jau minėtų šalių susipažinti ir susirasti partnerius būsimiems projektams tuo pačiu patobulinant anglų kalbos kalbėjimą ir supratimą. Taip pat vienas iš seminaro tikslų – suteikti dalyviams žinių apie programos „eTwinning“ teikiamas mokymosi galimybes.

Pirmoji diena prasidėjo seminaro komandos susipažinimu. Dalyviai atsitiktinumo būdu buvo suskirstyti į grupes ir turėjo pasikalbėti apie švietimo sistemas savose šalyse, rasti panašumus ir skirtumus. Ši užduotis, nors ir paprasta, buvo labai svarbi vėlesniam dalyvių bendravimui dėliojant būsimų projektų veiklas. Pasišnekėję dalyviai veikdami bendrai turėjo sukurti seminaro logotipą. Kurdami jie turėjo atsižvelgti į tai, jog programa „eTwinning“ yra atvira naujoms idėjoms ir privalo apjungti europinio švietimo sistemą.

Antrąją dieną seminaro dalyviai buvo mokomi kurti tarptautinius projektus „eTwinning“ aplinkoje – juos registruoti ir organizuoti „TwinSpace“ erdvėje. Dalyviai buvo supažindinti su daugybe įrankių „eTwinning“ projektų kūrimui – kaip sukurti pirminę idėją, nuo ko pradėti projektą, kaip išsikelti tikslus ir kokios bus ugdomos kompetencijos projekto metu. Šie užsiėmimai parodė, kad kartais užtenka rasti partnerius, norinčius bendradarbiauti, o darbo metodus, įrankius bus galima nuspręsti jau užmezgus kontaktą. Dalyviai tarėsi grupėse ir ieškojo bendrų sprendimų.

Trečioji seminaro diena buvo skirta susipažinimui kaip panaudoti IKT įrankius („Dropbox“, „Pow Toon“, „Animoto“, „Tellegami“, „Tiny Tap“, „Blogger“, „Top 3“, „Padlet“, „Dashboard“, „Tricider“ ir kt.) projektinėje eTwinning veikloje bei pamokose. Dalyvių įgytos ir pagilintos žinios apie tai bus sėkmingai naudojamos tiek projektinėje veikloje, tiek ugdymo(si) procese ir pamokose.
Taip pat seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su Suomijos švietimo sistemos ypatumais. Pranešimą skaitė atsakingas pareigūnas iš ministerijos. Kiekvienas dalyvis galėjo ją palyginti su savo šalies švietimo sistema ir apmąstyti sistemos tobulinimo galimybes.

Įgyta patirtis seminare bus naudinga ir dalyviams ir jų mokiniams. Mokiniai galės bendradarbiauti, bendrauti naudojantis skaitmeniniais įrankiais ir išreikšti save už mokyklos ribų virtualioje erdvėje. Mokinių  dalyvavimas „eTwinning“ projektuose bei kitose veiklose stiprins jų mokymosi motyvaciją mokantis dalykinės užsienio kalbos, lavins mokėjimo mokytis, komunikavimo, kūrybiškumo, bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Dalyvavimas šioje kvalifikacijos tobulinimosi veikloje – galimybė skleisti mokyklos bendruomenei įgytą patyrimą ir žinias, gerinti ir plėsti mokyklos tarpkultūrinį bendravimą bei bendradarbiavimą su kitų šalių mokyklomis ir mokytojais.

 

Naujienų kategorijos

Žymos