Kvalifikacijos tobulinimas

Atgarsiai iš tarptautinio kontaktinio seminaro pagal „eTwinning“ ir „Erasmus+“ profesinio švietimo ir mokymo programas

2015 7 gruodžio

2015 metų lapkričio 05-08 dienomis Sopote (Lenkija) įvyko tarptautinis kontaktinis seminaras pagal „eTwinning“  ir „Erasmus+“ profesinio švietimo ir mokymo programas. Seminare dalyvavo mokytojai iš Maltos, Kroatijos, Austrijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Renginio tikslas buvo paskatinti mokytojus ir kitus darbuotojus dalyvauti programos „eTwinning“  veikloje, supažindinti su programos įrankiais, kurie skirti bendravimui, bendradarbiavimui ir ugdymo proceso tobulinimui. Seminaro metu įvairių šalių švietimo darbuotojai bei ekspertai išsamiai pristatė „eTwinning“ programą, pasidalino savo patirtimi ir patarimais, kaip rengiant įvairius projektus mokymą(si) padaryti įdomesnį.

Seminarą atidarė švietimo plėtros centro direktorius Mirosław Marczewski. Įžanginėje kalboje direktorius pažymėjo, kad šis seminaras yra puiki galimybė dalyviams keistis patirtimi mokytojo darbe bei diskutuoti apie „eTwinning“ projektų naudą. 

Pažintinę projekto paskaitą skaitė pagrindinis seminaro pranešėjas Chris Williams, Britų Tarybos ambasadorius ir projektų konsultantas iš Linkolno Kristaus ligoninės mokyklos. Jis  kalbėjo apie bendradarbiavimą tarp projekto partnerių: kaip sukurti jį, kaip išlaikyti, ir kaip svarbu yra bendradarbiauti tarpusavyje įgyvendinant projektą. Savo pristatymą  jis parėmė praktiniais pavyzdžiais ir pratimais.

Po pranešimo visi seminaro dalyviai buvo įtraukti į interaktyvius/pažintinius žaidimus, kurių metu turėjo galimybę susipažinti. Vakare vyko kontaktų vakaras.

Antrą seminaro dieną darbas vyko grupėmis. Pranešėja Dominika Tokarz, „eTwinning“ ambasadorė iš Lenkijos, pristatė „eTwinning Live“ ir „TwinSpace“ platformą, Urszula Utnicka kalbėjo apie mokinių kompetencijų ugdymą bei vertinimą, o Katarzyna Sopolinska pristatė IKT priemones naudojamas projektus kurti ir juos pristatyti.  Dalyviai darbo grupėse praktiškai išmėgino įvairius įrankius, kuriais naudodamiesi mokytojai gali kurti projektus, susirasti partnerius, dalintis idėjomis, keistis gerąja patirtimi ir iš karto pradėti bendradarbiavimą. 

Popiet vyko antra plenarinė sesija apie galimybes profesijos mokytojams „eTwinning“ ir „Erasmus+“ VET (profesinis mokymas ir švietimas)  programoje. Buvo akcentuojama, kad „eTwinning“ programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis – projektai gali apimti labai skirtingas sritis ir mokomuosius dalykus, veiklose ir projektuose gali dalyvauti visų dalykų mokytojai.

Trečia seminaro diena prasidėjo plenarine sesija, kurios metu Anne Gilleran iš „eTwinnnig“  centrinės paramos tarnybos kalbėjo apie projekto tendencijas. Vyko dalinimasis gerąja patirtimi. Kita dalis dienos buvo skirta projektų planavimui ir registravimui. Užregistruoti projektai buvo pristatyti viešai. 

Renginys baigėsi pažymėjimų įteikimu.

Šis seminaras buvo puiki proga susirasti partnerius ne tik „eTwinning“ projektams, bet ir galvoti apie juos platesne perspektyva, kuri yra pateikta  „Erasmus+“ programoje. Dalyvavimas šioje kvalifikacijos tobulinimosi veikloje yra galimybė skleisti mokyklos bendruomenei įgytą patyrimą ir žinias, gerinti ir plėsti mokyklos tarpkultūrinį bendravimą bei bendradarbiavimą su kitų šalių mokyklomis ir mokytojais.

 

Naujienų kategorijos

Žymos