Naujienos

Jaunimo neformalus ugdymas tarptautinių projektų kontekste. eTwinning ir Socrates sąsaja.

2008 sausio 6

Gruodžio 20 d. įvyko seminaras Kauno apskrityje,Kauno r. Švietimo centre. Seminare dalyvavo 20 klausytojų.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su:

  • eTwinning veikla ir galimybėmis. Informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas M. Masaitis.
  • Neformaliu jaunimo ugdymu ir tarptautinių projektų privalumais. Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė Inga Gliožaitienė.
  • Gerąja patirtimi pasidalino Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,eTwinning konsultantė Kauno apskrityje Virginija Kanapinskienė. Ji pristatė eTwinning projektą „Dalijamės svetingumu“ ir pateikė idėjų būsimiems projektams.
  • IKT taikymu eTwinning veikloje supažindino Kauno prekybos ir verslo mokyklos IT mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.
  • Tarptautinių projektų finansavimo galimybėmis, su projekto „Aktyvus jaunimas“ galimybėmis supažindino Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja metodininkė Inga Gliožaitienė.
  • eTwinning ir Comenius programų sąsajomis ir kuo programos gali būti viena kitai naudingos , kaip pildyti Socrates paraiškas patirtimi pasidalino Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,eTwinning konsultantė Kauno apskrityje Virginija Kanapinskienė.
  • Praktiniu eTwinning portalo panaudojimu.

Anketų apibendrinimus galite rasti čia (pdf).

Akimirkos iš seminaro: