Naujienos

Įspūdžiai iš ,,eTwinning“ mokykla 2020-2021” konferencijos

2020-04-30

Tarptautinė virtuali konferencija, vykusi balandžio pradžioje, buvo skirta programos ,,eTwinning“ mokykla“ apdovanojimą šiemet (2020-2021 m.) pelniusioms mokymo įstaigoms. Konferencijoje dalyvavo apie 500 dalyvių iš įvairių Europos šalių. Konferencijoje akcentuotas  ,,eTwinning“ programos mokyklomis tapusių šveitimo įstaigų išskirtinumas ir kaip keičiasi jų vaidmuo kitų mokyklų ir darželių atžvilgiu. Pristatyta Italijos, Belgijos, Graikijos, Katalonijos, Rumunijos, Turkijos ugdymo įstaigų patirtis skleidžiant bendradarbiavimo „eTwinning“ projektuose rezultatus. Visiems konferencijos dalyviams ypač akcentuota, kad su ,,eTwinning“ mokyklos ženklelio gavimu kelias nesibaigia – tai tik naujo mokymo(si) ir patirties dalinimo(si) kelio pradžia.

Įspūdžiais bei mintimis po virtualios ,,eTwinning“ mokyklų konferencijos pasidalino aktyviai programoje „eTwinning“ dalyvaujančios mokytojos: Audronė Grigišienė iš Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Puriena“ ir Nadežda Tikhomirova iš Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos.

Audronė Grigišienė dalindamasi savo refleksija džiaugėsi apdovanojimu ir teigė matanti didelę prasmę būnant pavyzdžiu kitoms mokykloms bei darželiams. „Nuo šiol esame pavyzdys, pagalba ir patarėjai tiems, kurie nori prisijungti prie ,,eTwinning“. Pradėdami nuo savęs – teikti pagalbą ir padėti prisijungti prie ,,eTwinning“ programos savo, taip pat ir kitų įstaigų mokytojams. Turime misiją skleisti savo patirtį, nes esame programos ,,eTwinning“ ambasadoriai ir lyderiai. Atviri ir rodantys kitiems, kaip galima dalintis atsakomybe, bendradarbiauti ir dirbti kartu visai bendruomenei – mokytojams, vaikams ir tėvams. Nuo šiol turime pareigą nešti naujoves į savo įstaigą, bei dalintis tuo su kitais,“ – sakė Audronė Grigišienė iš „Purienos“ lopšelio-darželio.

Jai taip pat stipriai įsiminė konferencijoje išsakyta mintis, koks svarbus yra mokymasis vieniems iš kitų. „Vaikai mokosi iš vaikų, mokytojai iš mokytojų, įstaigos semiasi patirties iš kitų įstaigų. Svarbiausias tikslas – bendradarbiavimas. ,,eTwinning“ mokykloje ypatingai turime skatinti bendradarbiavimą – mokytojai turi bendradarbiauti su mokytojais, tai matydami vaikai bendradarbiauti mokysis savaime. Taip pat turime nepamiršti ir tėvelių. Labai svarbu, kad namai, vaikas ir darželis siektų tų pačių tikslų – tai ne tik geriausia pačiam vaikui, bet ir parodo, kokia tvirta gali būti ,,eTwinning“ mokyklos bendruomenė,“ – konferencijos turiniu dalinosi A. Grigišienė.

Kitą konferencijoje dalyvavusią mokytoją – Nadeždą Tikhomirovą sudomino pranešimas „Shared leadership“ (liet. pasidalinta lyderystė). „Šis pranešimas paskatino susimąstyti, kaip sekasi bendradarbiauti su kolegomis. Įdomu, kad daugelis pranešėjų pabrėžė mintį, kad mokykloje „eTwinning“ prasideda nuo vieno mokytojo, tačiau nuo to, kaip jis/ ji bendradarbiaus su kolektyvu, rodys iniciatyvą, priklauso ar atsiras mokykloje daugiau „eTwinnerių“. Alexandra Licht davė aiškius nurodymus ir pavyzdžius, kaip sėkmingos komandinės lyderystės principai gali būti naudingi ir mokytojams, ir mokiniams. Fina Vendrell, „eTwinning“ ambasadorė iš Katalonijos, savo pranešime apie bendradarbiavimą vaizdžiai papasakojo,  kaip įmanoma tai padaryti, įtraukiant į „eTwinning‘ projektų veiklas mokytojus, mokinius ir jų tėvus. Nelengvas uždavinys, bet pranešėja pateikė net 15 praktinių patarimų, telieka pradėti juos taikyti,“ – įspūdžius išsakė apdovanojimą pelniusi N. Tikhomirova.

Neliko nepaminėta ir šiuo metu susiklosčiusi ypatinga situacija pasaulyje. Europoje mokyklos uždarytos, (Lietuvoje šiuo metu vyksta nuotolinis ugdymas) ir ,,eTwinning“ – tai galimybė pakeisti ugdymą. „Technologijų naudojimas turi tapti norma, nes šiandieninė situacija parodė, kad laikas keistis ir ieškoti būdų kaip kitaip – naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis mokyti vaikus,“ – fragmentą iš vykusios konferencijos atsiminė konferencijoje dalyvavusi A. Grigišienė.

Anglų kalbos mokytojai N. Tikhomirovai labai patiko, kad konferencijos pranešimai buvo pagrįsti ne vien tik teorija, bet praktiniais pavyzdžiais, „eTwinning“ sėkmės istorijomis iš įvairių šalių ir ugdymo įstaigų. „Tai dar kartą patvirtino, kad projektai gali būti sėkmingai vykdomi net jei mokykla turi ribotus techninius resursus. Žavi mokytojų entuziazmas, kurie nepaisant ekstremalios pandemijos situacijos, tiesia projektus. Tai gera paskata mums peržiūrėti savo projektų  veiklas ir eiti pirmyn“, – su šypsena konferencijoje vyravusią motyvuojančią nuotaiką perteikė N. Tikhomirova.

_______________________________________________________________________________________

Šiais metais 32 Lietuvos mokyklos, progimnazijos, gimnazijos ir darželiai pelnė ženklelius „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021! Visas jų sąrašas paskelbtas čia.

Naujienų kategorijos

Žymos