Naujienos

„eTwinning“ padėjo įveikti nuotolinio mokymo iššūkius

2020 23 liepos

„eTwinning“ ambasadorė Kauno regione Edita Setkauskienė pasidalino, kaip patirtis „eTwinning“ programoje Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pedagogams padėjo lengviau įveikti nuotolinio mokymosi organizavimo iššūkius, pasirinkti tinkamas mokymui internete priemones.

„Buratine“ dirbantys pedagogai ir jį lankantys vaikai jau ne pirmus metus dalyvauja „eTwinning“ programoje, kuri teikia galimybę bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalytis idėjomis bei įdomiai mokytis drauge su Europos bendruomenės dalimi.

„eTwinning“ projektuose mokytojai nuolat naudojasi įrankiais bendradarbiavimui, edukacinio turinio tvarkymui, ugdymosi kokybės kriterijų įsivertinimui. Mokiniai mokymąsi praturtina edukaciniais žaidimais ir veiklomis, naudodamiesi tokiomis priemonėmis kaip: „Learningapps“, „Colorillo“, „Jigsawplanet“, „Storybird“, „Kahoot“. Anksčiau įgyti gebėjimai padėjo užtikrinti kokybišką ir sklandų nuotolinio ugdymo(si) procesą, kadangi ir pedagogams, ir mokiniams tai nebuvo visiškai nepažįstama veikla.

Nuotolinio mokymosi metu vaikų, tėvų, pedagogų iniciatyva įgyvendintos ir „eTwinning“ projekto „Jaunasis inžinierius“ veiklos. Pagal virtualioje erdvėje, drauge su projekto partneriais, sukurtą brėžinį vaikai konstravo labirintą savo namų aplinkoje. Ši veikla įkvėpė išbandyti vis naujas kūrybingesnes ir sudėtingesnes komandų sekas, planuoti veiksmus į priekį, siekiant numatyto tikslo. Vaikai lavino matematinius gebėjimus, loginį, erdvinį mąstymą, inžinerinius, konstravimo įgūdžius ir džiaugėsi pačių sukonstruotu įrenginiu aktyviai veiklai. Projekto metu sukurta virtuali kūrybinių darbų paroda „Robotas“. Vienas iš „Robotų“ išsiskiria tuo, kad yra sudarytas iš atskirų dalių, kurias kūrė projekto partneriai iš Turkijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų. Bendradarbiavimo sėkmingi rezultatai – sukurti labirintai robotams, fontanai ir įgyvendinti kiti STEAM iššūkiai.

„Buratino“ pedagogės pastebėjo, kad „eTwinning“ projektais grįstas mokymas reikšmingas ne tik nuotolinio ugdymo idėjų pritaikymui ar įgyvendinimui mokymosi procese, bet ir:

  • inkliuziniam ugdymuisi, nes vaikas, virtualioje erdvėje bendraudamas su savo bendraamžiais iš įvairių šalių, jau nuo mažens formuojasi suvokimą, kad visi esame skirtingi: skiriasi tradicijos, etiketas, gestų reikšmės, bendravimas;
  • savivokai ir savigarbai – savo unikalumo, asmeninio, tautinio tapatumo, pozityvaus savęs vertinimo jausmas, patiriamas pasijaučiant svarbiam, reikalingam plėtojant projekto idėją;
  • algoritminiam mąstymui – gebėjimui galvoti apie problemų ir užduočių sprendimus kaip apie nuoseklų procesą;
  • iniciatyvumui, kūrybiškumui, motyvacijai mokytis, atkaklumui, nes kiekviename projekte vyksta pasidalijimas įdomiomis, šiuolaikiškomis užduotimis, kurias įveikiant reikia rasti reikalingą informaciją, priemones, numatyti veiklas užduočių įgyvendinimui;
  • mokymuisi bendradarbiaujant, atsakingumui – veikimas komandoje ir atsakomybė už savo asmeninį indėlį projekte;
  • saugaus, tikslingo, prasmingo IKT naudojimosi pradmenų formavimuisi – bendravimo, bendradarbiavimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo, programavimo ir kitų gebėjimų lavinimuisi.

Dalyvavimas tarptautinėse programos „eTwinning“ metinėse konferencijose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose seminaruose, profesinio tobulėjimo renginiuose pedagoges įkvėpė savo darbinėje praktikoje visuminį ugdymą sieti su inkliuzinėmis ir demokratinėmis vertybėmis. Auginti smalsų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, gerbiantį, pripažįstantį kitoniškumą vaiką.

Gauti Lietuvos ir Europos centrinės paramos tarnybos kokybės ženkleliai už kokybiškai įvykdytus projektus, laimėjimai konkurse „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla“, dalyvavimas „eTwinning“ mokinių stovyklose Lietuvoje, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pripažinimas „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021, skatina tęsti mūsų „eTwinning“ sėkmės istoriją ir plėtoti veiklą, kuri suteikia kūrybiškumo, naujumo, leidžia pasijusti didelės Europos šveitimo bendruomenės dalimi.

 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ grupės auklėtoja ekspertė,

„eTwinning“ ambasadorė Kauno regione Edita Setkauskienė

______________________________

Nuotrauka asociatyvi.

Naujienų kategorijos

Žymos