Naujienos

„eTwinning“ mokyklų konferencijos atgarsiai iš pirmų lūpų

2020 4 gruodžio

Tarptautinė konferencija „SHARED LEADERSHIP: towards an eTwinning School approach“ (liet. „Pasidalinta lyderystė: siekiant „eTwinning“ mokyklos statuso“) buvo skirta „eTwinning“ mokyklos“ vardą pelniusioms ugdymo įstaigoms. Programos „eTwinning“ mokyklų konferencijos tikslas –  atpažinti, išskirti, pabrėžti ir pristatyti bei stiprinti „eTwinning“ mokykloms būdingus bruožus, kurie apibūdinami „eTwinning“ mokyklų misijoje.

Konferencijoje virtualiai dalyvavo apie 230 mokyklų vadovų ir mokytojų iš Europos darželių bei mokyklų. Kelios dalyvės iš Lietuvos sutiko pasidalinti savo įspūdžiais, kol jie dar karšti.

Laura Bajoriūnė, „eTwinning“ ambasadorė ir socialinė pedagogė iš Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“, dalyvavo užsiėmime „Engagement of students, parents and community in school leadership“.

„Pirmiausia, ką dalyviai turėjo padaryti, tai programoje ideaboardz.com atsakyti į keletą klausimų (bendra tema „Mokiniai „eTwinning“ mokykloje): kokia yra „eTwinning“ klasė, charakterizuoti vaikus, apibūdinti, kaip individualizuoti ugdymą, kokie iššūkiai kyla mokytojui. Tuomet vyko diskusija, mokytoja iš Ispanijos nepaprastai gražiai kalbėjo apie „eTwinning“ projektų naudą vaikui. Ji sakė, kad „eTwinning“ projektai pakeitė visą ugdymo procesą: projektuose vaikai gauna atsakomybių, o tos atsakomybės daro juos aktyvius ugdymo proceso dalyvius, motyvuoja mokytis“, – apie užsiėmimą pasakojo L. Bajoriūnė. Lietuvę ispanė mokytoja įkvėpė veikti.

Laura įsiminė ir tai, kad kiti mokytojai pristatė, jog „eTwinning“ projektų idėjos ateina iš vaikų, jie pasiūlo projektų temas.  Kaip pavyzdžius jie pateikė mokinių tarybą, mokinius „eTwinning ambasadorius“, mokinių organizuojamas „eTwinning“ dienas, rengiamus „eTwinning“ naujienlaiškius, tinklaraščius. Svarbiausia, kad mokiniai priimtų bendrus eTwinning projektų sprendimus kartu su mokytojais.

Kalbant apie tėvų įtraukimą į „eTwinning“ projektus, anot L. Bajoriūnės, buvo pateiktos tyrimų išvados, kaip veikia vaiką tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą. „Tyrimo išvados parodė, kad tėvų įsitraukimas tiesiogiai lemia vaiko aukštesnius rezultatus, didesnę mokymosi motyvaciją. Anot lektorės, vaikai geriausi „eTwinning“ projektų ambasadoriai. Kai jie namuose ima kalbėti apie tai, kad nuotoliniu būdu bendravo su vaiku iš Suomijos ar kitos Europos šalies, tėvai ir nenorėdami susidomi, o kas gi ten vyksta mokykloje“, –  perpasakojo užisiėmime išgirstas žinias „eTwinning“ programos ambasadorė L. Bajoriūnė.

Ingrida Naujokaitienė, psichologė iš Kauno menų darželio „Etiudas“ dalyvavo užsiėmimuose „Evidence gathering“ (liet. „įrodymų rinkimas“) ir „Collaboration and interdependency between teachers“ (liet. „Mokytojų bendradarbiavimas ir tarpusavio priklausomybė“). Ji prisipažino, kad ši tema buvo nauja, todėl turėjo tikslą pagilinti savo turimas žinias. Psichologė džiaugėsi užsiėmime sužinojusi, kas yra ateities klasės priemonių rinkinys, kaip gali padėti savęs įsivertinimo įrankiai ir kaip vykdyti savo mokyklos įsivertinimą.

  1. Naujokaitienė, pasitelkdama užsiėmime įgytas žinias, pabrėžia, kad labai svarbu prieš atliekant tyrimą ugdymo įstaigai atsakyti į tris klausimus:
  2. Kodėl norime naudoti šį įrankį?
  3. Ko tikimės iš šio tyrimo?
  4. Kaip užtikrinsime tyrimo procesą?

„Atskirose grupelėse turėjome galimybę pasidalinti savo patirtimi ir išgirsti kitų nuomonę, kaip kiekvienoje įstaigoje yra renkami duomenys, atliekami tyrimai, kokie įrankiai naudojami. Dirbant komandoje, bendradarbiaujant su kitais mokytojais, yra svarbu kiekvienam komandos nariui žinoti, ko iš jo tikimasi. Bendradarbiauti galima kuriant pamokų planus. Svarbu mokytojams gauti grįžtamąjį ryšį“, – teigė darželyje psichologe dirbanti moteris.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Renata Baršukaitienė  ir mokytoja Larisa Baronienė konferencijoje dalyvavo su didžiuliu entuziazmu – nors dalyvavo prisijungusios iš savo gimnazijos, tačiau kabinete pasikabino ir atspausdintą Čekijos vėliavą (žr. nuotraukoje). Jos ypatingai džiaugėsi pelnytu „eTwinning“ mokyklos statusu ir sakė pastebėjusios, kad „kuo daugiau mokinių, mokytojų, tėvelių, darbuotojų  dalyvauja projekte, tuo projektas tampa spalvingesnis, dažniau sulaukia puikių rezultatų, motyvuoja tolimesnei veiklai“.

„Konferencijos dalyviai padarė vieningą išvadą – „eTwinning“ projekto sėkmė priklauso nuo mokinių, mokytojų, tėvų bendradarbiavimo su mokyklos administracija ir visapusiško projekto partnerių įsitraukimo“, – apibendrindama tris intensyvias virtualios konferencijos dienas dalinosi įspūdžiais L. Baronienė.

Mokytoja L. Baronienė ir direktoriaus pavaduotoja R. Baršukaitienė (Jono Pauliaus II gimnazija) dalyvauja konferencijoje. 

Daugiau apie įvykusią konferenciją „Pasidalinta lyderystė: siekiant „eTwinning“ mokyklos statuso“ skaitykite čia.

Naujienų kategorijos

Žymos