Naujienos

eTwinning konferencijos, vykusios 2006 m. sausio 13-15 d. Austrijoje Linco mieste, atgarsiai

2006 3 vasario

Konferencijoje Austrijoje dalyvavo apie 350 mokytojų bei Nacionalinės paramos tarnybų atstovai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių.

Lietuvos delegaciją eTwinning konferencijoje, surengtoje Austrijoje, Linco mieste sudarė devyni žmonės. Tai mokytojos: Laima Arbačiauskienė, Jolita Morkūnaitė, Žaneta Jankovska, Loreta Jusienė, Ramunė Kazlauskienė, Lina Petraškienė, Staselė Riškienė ir Audronė Razaitė bei eTwinning nacionalinės paramos tarnybos atstovė Violeta Čiuplytė.

Antrųjų eTwinning metų pradžioje surengtoje konferencijoje buvo įteikti pirmieji eTwinning apdovanojimai už geriausius mokyklų partnerystės projektus. Galime pasidžiaugti, kad nors ir po didelių nesusipratimų, bet viena Lietuvos mokykla – Alytaus Dzūkijos vidurinė-taip pat pateko tarp nugalėtojų! Nugalėjusios m-klos ilsėsis Kanarų salose.

Austrijos pirmininkavimo Europos Parlamente pradžia sutapo su eTwinning konferencija, vykusia šioje šalyje. Europos Komisijos švietimo, mokymo kultūros ir daugiakalbiškumo komisaras Jan Fligel bei Austrijos švietimo, mokslo ir kultūros ministrė Elisabeth Gehrer paskelbė ir apdovanojo nugalėtojus bei antrosios vietos laimėtojus. Šie projektai buvo eksponuojami Parodų salėje, taip pat buvo galima detaliau susipažinti su projektais ir pasidalinti patirtimi seminarų metu.

Tarp pažymėtųjų nominacijomis projektų išsiskyrė šios pagrindinės tendencijos:

 • Internetiniai projektai . Vienas iš  apdovanotųjų  projektų pavyzdžių „Mano savaitė“, kurį inicijavo estai (Tyri Gymnaasium) ir graikai (5o GYMNASIO AIGALEW).
 • Tai dviejų mokyklų vykdomos autonomiškos kasdieninės veiklos, kurios pristatomos interneto svetainėje. Taip partneriai geriau pažino vieni kitus, analizavo panašumus ir skirtumus, dalinosi patirtimi ir ieškojo bendrų santykio taškų.
 • Integruoto ugdymo turinio projektai. Du Italijos (Liceo Classico “Ludovico Antonio Muratori”) ir Prancūzijos (Lycée de Sèvres), filosofijos dėstytojai sėkmingai suderino filosofijos kurso programas ir lygiagrečiai studijavo pasirinktus temas savo klasėse. Mokytojai dalijosi parengta medžiaga ir vertinimo patirtimi IKT pagalba sukurtame „Filosofų klube“. Mokiniai diskutavo, ieškojo filosofijos tiesų. Šis projekto modelis buvo populiarus tarp parodoje pristatytų projektų autorių, kurie ieškojo partnerių.
 • Mokymos (-osi) išteklių kūrimo projektai. Graikijos (8th LYCEUM of PATRAS) ir Italijos (IPSIA Trebisacce “E. Aletti”) mokytojų idėja sukurti mokymo (-osi) medžiagą apie šioms šalims būdingo produkto kūrimą buvo įvertinta ir apdovanota viena iš nominacijų. Projektas „Alyvų medis – alyvų aliejus“ pristatymo stendas susilaukė daug lankytojų, nes autoriai sėkmingai susiejo teorines ir praktines žinias.

Pirmąją konferencijos dieną, erdvioje Parodų salėje kiekviena šalies delegacija turėjo paruošti savo stendą, kuriame supažindintų kitų šalių atstovus su jų vykdomais projektais, partnerinėmis mokyklomis bei pristatytų savo šalį, kultūrą.


Projekto „Kalbėkime per amžius“ pristatymas“ Cauldeen primary school (Didžioji Britanija), Dun Salv Portelli Primark School C (Malta).

Lietuvos atstovės stende eksponavo plakatus, nuotraukas, aprašymus apie vykdomus projektus. Kadangi moterys turi daug patirties tarptautiniuose mokyklų partnerystės projektuose, todėl jų eksponuojama medžiaga buvo labai informatyvi bei įdomi. Daugybė nuotraukų, vaizduojančių mokinių susidomėjimą ir aktyvų dalyvavimą projektuose, puikiai iliustravo ir papildė stendą.

Sukabintos ant virvelės ir susegtos segtukais nuotraukos buvo puikus sprendimas, kaip pristatyti Lietuvą ir atskleisti jos gamtos grožį visais metų laikais. Šios nuotraukos ypač traukė konferencijos dalyvių dėmesį, dažnai buvo aptarinėjamas jų patrauklus eksponavimas. Kompiuteryje galima buvo pasižiūrėti filmuką „Lietuva iš paukščio skrydžio“, pasiskaityti apie Lietuvos kultūrą bei tradicijas. Mokytojos atsivežė daugybę lankstinukų, brošiūrų, knygelių apie mūsų šalį, miestus bei mokyklas, o taip pat lankstinukus, patraukliai pristatančius jau vykdomus ir dar tik planuojamus projektus.


Projekto „Alyvų medis – alyvų aliejus“ pristatymas. 8th LYCEUM of PATRAS (Graikija), IPSIA Trebisacce “E. Aletti” (Italija).

Antrąją dieną vyko daug įvairių seminarų, o dalyviai galėjo pasirinkti seminarus iš trijų kategorijų:

 1. eTwinning portalo įrankiai;
 2. eTwinning laimėtojų pristatymai;
 3. eTwinning nauda.

Seminarų programa buvo lanksti, todėl konferencijos dalyviai galėjo laisvai pasirinkti kurį seminarą klausyti. Seminarai taip pat buvo suskirstyti į pradinių ir pagrindinių mokyklų kategorijas. Dalyviai iš Lietuvos daugiausiai rinkosi seminarus apie eTwinning naudą mokyklai ir mokiniams. Taip pat buvo aplankyti keli seminarai apie eTwinning laimėtojų projekto pristatymus bei eTwinning portalo naujienas. Seminarų metu dalyviai ne tik klausė bet ir aktyviai klausinėjo, dalyvavo diskusijose.

Pertraukų tarp seminarų metu visi turėjo galimybę aplankyti ateities muziejų ,,Ars Electronica” ir ten išbandyti naujausias technologijas.

Aktualiausias mums buvo pranešimas „Patobulinta Twin Space“, kurį skaitė Santi Scimeca ir Katerina Bavorova. Jie pristatė būdus, kaip galima išnaudoti eTwinning erdvę bendradarbiavimui su partneriais. Buvo pateikti pavyzdžiai, kaip pradėti kurti savo eTwinning erdvę: kurti aplankalus, publikuoti panešimus, kaip įkelti nuotraukas ir kitus dokumentus. Santi Scimeca nuosekliai aiškino, kaip sukurti savo eTwinning internetinį puslapį, jį publikuoti ir kaip pakviesti kitus mokytojus ir mokinius prisijungti prie eTwinning erdvės. Tam skirtą įrankį „Mano komanda“, galima rasti Twin Space. Pakvietus mokinį ar mokytoją prisijungti prie Twin Space, jiems suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis, tačiau jeigu norite, kad jie galėtų naudotis visomis Twin Space priemonėmis, turite suteikti jam papildomas teises. Seminaro dalyviai pateikė pranešėjams labai daug klausimų apie naudojimąsi Twin Space ir pageidavimų bei pasiūlymų, kaip galima būtų patobulinti Twin Space. Santi Scimeca teigė, jog netrukus vėl planuojama tobulinti eTwinning portalą ir ypač Twin Space, kad galima būtų dar efektyviau naudotis įvairiomis priemonėmis.

Labiausiai sudomino paskutinis pranešimas „Idėjos eTwinning“, kurį skaitė Thomas Maier, Nuria de Salvador ir Sebastian Dorok.

Thomas Maier supažindino su naudojimusi Blog‘ais – internetiniu dienoraščiu. Internetinis dienoraštis – tai asmeninis dienoraštis, kurį galima naudoti aprašant projekto veiklą bei jo eigą. Dienoraštyje galima susisteminti idėjas, naujienas, nuorodas, elektroninio pašto žinutes, paveikslėlius ir failus bei susieti juos su atitinkamais interneto tinklalapiais. Galite sudaryti ir komandos internetinį dienoraštį bei naudoti jį kaip bendradarbiavimo su partneriais platformą. Jūsų moksleiviai gali prisidėti gvildenant ir komentuojant  internetiniame dienoraštyje paskelbtas temas.  Internetinis dienoraštis valdomas naršykle, kuri veikia esant bet kuriai operacinei sistemai. Buvo pateikiami internetiniai adresai, kur galima rasti naudingos informacijos, pavyzdžių, bei susipažinti su internetinių dienoraščių rašymo ypatumais:

Thomas Maier pristatė keletą Blog’ų pavyzdžių, esančių http://www.blogwise.com/. Dar daugiau pavyzdžių, suskirstytų pagal temas, rasite adresu http://www.bloghop.com/tags.htm.

Nuria de Salvador pristatė Wiki priemonę. Wiki havajiečių kalba reiškia “vikriai”, “sparčiai”, “ypač greitai”. Tai užuomina į tai, kaip greitai galima įdėti ir keisti turinį viki tinklapiuose. Wiki – tai interneto svetainių rūšis, kur lankytojai gali ne tik papildyti svetainės turinį kaip internetiniuose forumuose, bet ir jį taisyti. Wiki taip pat vadinama ir programinė įranga, naudojama tokių svetainių kūrimui. Pranešėja pristatė žymiausią wiki – Wikipedia (http://www.wikipedia,org/) ir eTwinning wiki – eTwiki (http://wiki.etwinning.net/).

Sebastian Dorok pristatė Podcasting priemonę. Tai yra būdas patalpinti garso (ar net vaizdo) failus, skirtus perduoti tam tikrą informaciją kitiems (pav. namų darbų užduotį mokiniams), internete. Tam, kad galima būtų naudotis šia priemone, reikalingas kompiuteris, mikrofonas, garso įrašymo priemonė arba audio įrašas, serveris, kuriame šį įrašą talpinsite ir RSS-Feed priemonė. Sebastian Dorok demonstravo Podcasting taikymą kalbų ir muzikos pamokose, bei pateikė įvairių pavyzdžių. Keletą Podcasting pavyzdžių galite rasti adresuhttp://1stclassrock.de/podcasts.

 • Modernios mokyklos sėkmė priklauso nuo demokratiškų sprendimų tiek ugdant mokinius, tiek harmonizuojant tarpusavio santykius.
 • Darbas projekto metu suartina mokytojus ir mokinius ne tik tarpusavyje, bet ir su šalies partnerės mokytojais ir mokiniais.
 • Ugdo toleranciją ir supratimą, padeda plačiau ir giliau susipažinti su tos šalies švietimo sistema, požiūriu į tam tikrus dalykus (religiją, kultūrą, papročius, mokymąsi – kuo panašūs ir kuo  skiriasi).
 • IT žinių gilinimas ir pritaikymas praktikoje. Geriau išmanantys mokiniai tampa draugų konsultantais kaip efektyviau taikyti pačias naujausias technologijas.
 • Užsienio kalbos gilinimas ir pritaikymas praktikoje.
 • Tobulina taisyklingos kalbos naudojimo įgūdžius.
 • Mokiniai išmoksta dirbti komandoje, pasitikėti vieni kitais, jausti atsakomybę už galutinį rezultatą.
 • Ugdo savo (mokinių) mąstymo įgūdžius. Formuoja suvokimą, kad internetas gali tarnauti diskusijoms pasirinkta tema.
 • Skatina ir kitų dalykų mokytojus domėtis informacinių technologijų ir mokomųjų dalykų (istorijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, specialiųjų klasių, geografijos) integravimu. Keturių mokomųjų dalykų mokytojai paruošė projektus ir jau yra užsiregistravę eTwinning puslapyje.
 • Tarptautiniai projektai yra gera reputacija mokyklai.

Taigi, dalyvavimas konferencijoje bei bendradarbiavimas ruošiant Lietuvos stendą, mus ne tik suartino, bet ir buvo labai naudingas profesine prasme. Reprezentuojant mūsų šalį, Lietuvos delegacija dirbo draugiškai ir darniai. Dalinomės patirtimi, mokyklų bendradarbiavimo pedagoginiais pavyzdžiais, diskutavome apie eTwinning poveikį mokykloms, mokytojams ir mokiniams. Užmezgėme daug naujų pažinčių su mokytojais iš įvairių šalių. Tikimės išplėsti bendradarbiavimą ir pagerinti eTwinning projektų vykdymo kokybę.

Straipsnį rengė Laima Arbačiauskienė, Jolita Morkūnaitė, Loreta Jusienė, Ramunė Kazlauskienė, Lina Petraškienė, Staselė Riškienė.

 

Naujienų kategorijos

Žymos