Naujienos

eTwinning konferencija

2005 15 balandžio

Švietimo informacinių technologijų centras 2005 m. balandžio 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos ovaliojoje salėje ( II aukštas, A. Volano g. 2/7, LT – 2600 Vilnius) organizuoja informacinę dieną „eTwinning – Europos mokyklų partnerystės programa“. eTwinning programa yra skirta bendrojo lavinimo ir profesinėms mokykloms.

Programa:
9.30-10.00 – Atvykimas, registracija
10.00-10.15 – Sveikinimo žodis (Rogelio Segovia, Europos Komisija, Loreta Žadeikaitė, LR švietimo ir mokslo ministerija)
10.15-10.30 – „IKT diegimas Lietuvos švietime ir ES iniciatyvos“ (Vainas Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centras)
10.30-11.00 – „eLearning programos prioritetai 2005 metais“ (Eugenijus Kurilovas, ITC)
11.00-11.30 – „Kaip dalyvauti eTwinning programoje“ (Romas Kličius, Violeta Čiuplytė, ITC)
11.30-11.45 – Lietuvos mokyklų dalyvavimo eTwinning programoje patirtis (Programoje dalyvaujančių mokyklų mokytojai)
11.45-12.00 – Mokytojų, dalyvavusių eTwinning konferencijoje Briuselyje, įspūdžiai (Briuselio konferencijos dalyviai)
12.00-12.30 – Kavos pertrauka
12.30-12.45 – Mokyklų tobulinimo ir eTwinning programø sąsajos(Mokyklų tobulinimo programos atstovas)
12.45-13.00 – „Socrates Comenius ir eTwinning programų sąsaja“ (Monika Rajeckaitė, ES Socrates programos koordinavimo paramos fondas)
13.00-13.15 – „Leonardo da Vinčio ir eTwinning programų kontekste“ (ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondo atstovas)
13.15-13.30 – EUN projektas „Pavasario diena Europoje – 2005“ (Indrė Lukauskaitė, švietimo informacinių technologijų centras)
13.30-14.00 – Dalyvių pasisakymai. Klausimai, diskusijos
14.00 – Renginio pabaiga

Daugiau informacijos apie eTwinning programą galite rasti interneto svetainėse: www.emokykla.lt; http://www.etwinning.net

Irena Raudienė, tel. 8-5 2356132, el. paštas irena.raudiene@itc.smm.lt.

Naujienų kategorijos

Žymos