Naujienos

Dalyvaukite seminare Sevilijoje apie esminių gebėjimų ugdymą

2023 31 rugpjūčio

Kviečiame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus dalyvaujančius programoje „eTwinning“ teikti paraiškas dalyvauti 2023 m. lapkričio 9-11 d. Sevilijoje (Ispanijoje) vyksiančiame tarptautiniame „eTwinning“ seminare „Iš mokyklos suolo į ilgalaikę gyvenimo sėkmę: esminių gebėjimų ugdymas“ (angl. From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences).

Šis seminaras – tai puiki galimybė pasisemti daugiau žinių apie skaitmeninį raštingumą, antreprenerystę, mokymąsi visą gyvenimą ir tvarumą, sužinoti, kaip šiose srityse ugdomi gebėjimai gali būti stiprinamos įgyvendinant „eTwinning“ projektus. Seminaras taip pat yra ir puiki proga užmegzti naujų kontaktų „eTwinning“ tarptautinėje bendruomenėje bei atrasti partnerių naujiems projektams! Daugiau apie seminarą skaitykite čia. .

Renginio metu taip pat įvyks 3-6 m. ir 7-11 m. amžiaus kategorijų geriausių „eTwinning“ tarptautinių projektų (2023 m.) apdovanojimai (angl. „eTwinning“ Prize Ceremony). Seminarą organizuoja programos „eTwinning“ centrinė paramos organizacija, jis vyks anglų kalba.

Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios švietimo organizacijos darbuotojas pedagogas;
 • Turi būti patyręs programos „eTwinning“ dalyvis, užsiregistravęs portale https://school-education.ec.europa.eu/ ir įgyvendinęs bent vieną „eTwinning“ projektą su 3-11 m. amžiaus ugdytiniais;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Turi atitikti seminaro tikslinę grupę – 3-11 m. amžiaus vaikus ugdantis pedagogas.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatui:

 1. gavusiam Nacionalinį kokybės ženklelį už įvykdytą „eTwinning“ projektą (-us) 2020-2023 m.;
 2. niekada nevykusiam į „eTwinning“ seminarą užsienyje.

Seminaro dalyviui finansuojamos išlaidos:

 • Maitinimu renginio dienomis (kaip yra nurodyta programoje) pasirūpins renginio organizatoriai, taip pat bus pasirūpinta transportu iš Sevilijos oro uosto iki renginio vietos.
 • Dalyviui skiriama fiksuotos normos dotacija kelionės išlaidoms padengti. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo švietimo įstaigos, kuriai atstovauja dalyvis, vietos iki renginio vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:
Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0–99 km 23,00 EUR
100–499 km 180,00 EUR 210 EUR
500–1999 km 275,00 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360,00 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530,00 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820,00 EUR
virš 8000 km 1500,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai arba kelionės su bendrakeleiviais toje pačioje transporto priemonėje.

Šio kvietimo atveju dotacijos dydis yra 360 Eur arba 530 Eur (priklausomai nuo Jūsų švietimo įstaigos vietos). Kelionės organizavimu rūpinasi dalyvis arba dalyvio organizacija, su kuria bus pasirašoma dotacijos sutartis.

 • Dalyviui skiriama dotacija nakvynės išlaidoms padengti – iki 200 Eur už vieną nakvynę. Nakvynei skiriama maksimali suma nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (2004 m. balandžio 29 d. Nr. 526, 2022-07-01 suvestinė redakcija) nuostatomis (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr). Išvykos metu finansuojamos 3 nakvynės seminaro dienomis.
 • Nakvyne dalyvis rūpinasi savarankiškai bei po renginio turės pateikti Švietimo mainų paramos fondui nakvynės išlaidas patvirtinančius dokumentus, t.y. viešbučio sąskaitos bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopijas. Dotacija už nakvynes bus išmokėta remiantis faktiškai patirtomis išlaidomis.
 • Renginio organizatoriai nakvynei siūlo rinktis Hotel ILUNION Alcora– šiame viešbutyje vyks renginys. Paspaudus nuorodą https://forms.gle/9a51sXZ4eqHorHsr6 galite užsisakyti nakvynę palankesne kaina, t.y. 80 EUR nakčiai, kuri skirta tik šio renginio dalyviams

Paraiškos priimamos iki 2023 m. rugsėjo 6 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://www.sistema.smpf.lt/.
 • Prieš teikdamas paraišką, paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie paraiškų teikimo sistemos, paraiškos teikėjas skiltyje „Paraiškos“ turi paspausti laukelį „Sukurti paraišką“ ir pasirinkus projektą „eTwinning“ teikti paraišką kvietimui „Projekto „eTwinning“ tarptautinis seminaras Sevilijoje (Ispanijoje)“.
 • Pasirinkus kvietimą, užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, būtina pasirašyti paraiškos deklaraciją el. parašu arba atsispausdinus pasirašyti ranka. Deklaracija bus suformuota automatiškai užpildžius paraiškos formą ir paspaudus mygtuką „Pateikti paraišką vertinimui“. Pasirašymui reikalingas tik paraiškos teikėjo parašas. Pasirašytą deklaraciją (jeigu pasirašyta ranka, yra būtina nuskenuoti) reikia įkelti į elektroninę paraiškų teikimo sistemą bei pabaigti paraiškos teikimo procesą.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu ar kitais būdais siunčiami dokumentai vertinami nebus.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į atitikimą keliamiems reikalavimams bei kandidato motyvaciją. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu liepos mėn. pabaigoje.

Paraiškos tinkamumo ir turinio vertinimo formą peržiūrėti galite čia.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos nakvynės ir kelionės išlaidos kaip yra apibrėžta šiame kvietime. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas dokumentų valdymui naudoja elektroninę sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas/.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos