Naujienos

Dalyvaukite nuotoliniuose profesinio tobulėjimo seminaruose užsienyje

2021-02-22

Kviečiame švietimo darbuotojus teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ tarptautiniuose seminaruose ateitantį metų pusmetį.

Dalyvavimas programos „eTwinning“ seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie „eTwinning“ projektus bei portale naudojamus kitus IKT įrankius, susirasti naujų partnerių būsimiems „eTwinning“ projektams, diskutuoti ir dalintis savo patirtimi su kitų šalių mokytojais.

Reikalavimai kandidatui

  • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas;
  • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
  • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44).

Paraiškas galima teikti ne daugiau kaip į 2 seminarus vienu metu, o būti atrinktam dalyvauti 1-ame seminare (vykstančiame fiziškai arba nuotoliniu būdu) per metus.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į kontaktinį/nedalyvavusiems nuotoliniame „eTwinning“ seminare užsienyje ir/arba nevykusiems/ nedalyvavusiems nuotoliniame „eTwinning“ profesinės seminare užsienyje, ir/arba niekada nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ projekte.

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. kovo 8 d. 12:00 val.

Paraiškos teikiamos dalyvauti šiuose nuotoliniuose seminaruose:

Renginio data Renginio tema Renginys skirtas Renginio kalba Renginio aprašymas Lietuvai skirtas vietų skaičius
2021 m. kovo 24-26 d. Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas pirminio profesinio mokymo (angl. IVET) įvaizdžiui pertvarkyti ir jo patrauklumui didinti Pirminio profesinio mokymo mokytojams (daugiau apie pirminį profesinį mokymą programoje „eTwinning“ skaitykite https://www.etwinning.lt/pirminis-profesinis-mokymas-programoje-etwinning/) Anglų k. Profesinio mokymo patrauklumo didinimas yra politikos tikslas, turintis gilią prasmę. 2020 m. rekomendacijose profesinio mokymo sektoriui pabrėžiama, kad profesinio mokymo patrauklumo didinimas naujovėmis ir profesinio mokymo modernizavimu visų pirma gali būti pasiektas, taikant naujas mokymosi aplinkas, priemones ir pedagogiką, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninimui. Tokios galimybės siūlomos programoje „eTwinning“, todėl profesinio mokymo integravimas į „eTwinning“ projektus gali būti alternatyvus būdas pasiekti pirmiau minėtą politikos tikslą. Profesinis mokymas turi būti patraukli ir patikima alternatyva bendrajame ugdyme, jei norima pritraukti ir išlaikyti tinkamus besimokančius. Profesinio mokymo įvaizdį reikia gerinti ne tik jaunimo, bet ir jų šeimų bei kitų pagrindinių veikėjų, pvz., mokytojų, karjeros konsultantų ir darbdavių, akyse. Kaip šiuo atveju žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas galėtų padėti siekti šio tikslo? Ar būtų įmanoma padidinti profesinio mokymo patrauklumą, pakeisti jo įvaizdį ir spręsti ne tik neigiamų ir klaidingų nuomonių, bet ir ankstyvo pasitraukimo problemą? 2
2021 m. balandžio 21-23 d. Programos „eTwinning“ kaip tarpininko vaidmuo mokyklos bendruomenėje Seminaras skirtas mokytojams iš atokių vietovių ir kaimo mokyklų Anglų k. Nepriklausomai nuo buvimo vietos, visos mokyklos priklauso jų vietos bendruomenėms ir sudaro mokymosi organizacijas, kurios veikia specifinėmis sąlygomis. Mokyklų, esančių kaimo vietovėse, atokiau nuo didelių miestų, kur maža gyventojų populiacija, gali kilti iššūkių tiek tos m-klos mokiniams, tiek mokytojams. Dalis šių iššūkių gali būti sprendžiami pasitelkiant programą „eTwinning“ ir atveriant langą į platesnę Europos bendruomenę. Taigi šiame renginyje nagrinėsime temas, tokias kaip daugiapakopės klasės, tėvų įsitraukimas, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas, universalus mokymosi dizainas ir jų poveikis tiek mokinių, tiek mokytojų socialiniam-emociniam mokymui (si) ir gerovei. 2
2021 m. gegužės  26-28 d. Kritinis skaitmeninis raštingumas ir dezinformacija Mokytojai, ypač mokytojai priklausantys „eTwinningLive“ grupėms „Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas“ ir „eTwinning“ namuose“ Anglų k. Kritinio skaitmeninio raštingumo ugdymas padeda asmenims suprasti skaitmeninės žiniasklaidos struktūrą ir bet kokio pasakojimo turinį bei tikslą. Taip pat skatina naudotojus tinkamai ir veiksmingai naudoti skaitmenines priemones, sprendžiant praktines problemas tiek individualiu, tiek bendruomenės lygmeniu, priimant informacija,  kritinėmis, estetinėmis ir etiškomis perspektyvomis pagrįstus sprendimus. Galiausiai, kritinis skaitmeninis raštingumas yra susijęs su reputacijos, tapatybės ir narystės / priklausymo įvairioms skaitmeninėms aplinkoms klausimais, ir tuo pačiu metu padeda asmenims kritiškai išnagrinėti gaunamą informaciją ir priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl jos patikimumo ir savo saugumo internete. Atsižvelgiant į tai, programa „eTwinning“ gali veikti kaip saugi tarptautinė bendradarbiavimo aplinka, kurioje mokiniai ir mokytojai gali plėtoti savo gebėjimus veiksmingai naršyti tiek virtualiame, tiek realiame informacijos pasaulyje, kur dezinformacija dažnai laikoma iššūkiu. Pandemijos suformuotos precedento neturinčios sąlygos buvo palankios melagingų naujienų sklaidai, o tai rodo pasirengimo ir kritinių skaitmeninio raštingumo kompetencijų poreikį. 2

 

Paraiškų teikimo procedūra

  • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
  • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
  • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
  • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
  • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
  • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisekti skanuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.

Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.
Paraiškos teikiamos iki 2021 m. kovo 8 d. 12:00 val.

Tinkamumo ir kokybės vertinimo kriterijai

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.

Dalyviai apie rezultatus bus informuoti per paraiškų teikimo sistemą http://paraiskos.smpf.lt ir paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki š. m. kovo 20 d.

Atrinkti dalyviai po seminaro Švietimo mainų paramos fondui turės pateikti trumpą informaciją apie renginyje gautą informaciją, kuria bus dalinamasi su „eTwinning“ bendruomene.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 586 9415.

Naujienų kategorijos

Žymos