Naujienos

Dalyvaukite kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

2019-06-07

Švietimo mainų paramos fondas kviečia švietimo darbuotojus teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose 2019 m. antram pusmečiui.

Dalyvavimas programos „eTwinning“ seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie „eTwinning“ projektus bei portale naudojamus ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų partnerių būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitų šalių mokytojais.

Reikalavimai kandidatams:

 • Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios ugdymo įstaigos pedagogas;
 • Užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net;
 • Gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44).

Paraiškas galima teikti ne daugiau kaip į 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams dar nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ projekte ir/arba niekada nevykusiems į „eTwinning“ profesinės raidos ar kontaktinį seminarą užsienyje.

Jei į kontretų siūlomą seminarą nebus gautas planuotas kokybiškų paraiškų skaičius, į tą seminarą bus siūloma vykti dalyviams, teikusiems kokybiškas paraiškas į kitus seminarus, bet negavusiems finansavimo. Dalyvauti seminare bus siūloma atsižvelgiant į seminaro tikslinę dalyvių grupę, seminaro datą ir paraiškos įvertinimą balais.

Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 1 d. 12:00 val.

Paraiškos teikiamos dalyvauti šiuose seminaruose:

 • Rugsėjo 30 – spalio 2 d.  Danijoje (Kopenhagoje) kontaktinis seminaras anglų kalba „Pedagogikos naujovės darželyje“ („New Pedagogies in Kindergarten“). Programa ruošiama.

Skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams.

Lietuvai skirtas vietų skaičius – 3.

Maksimali dotacijos suma kelionės išlaidoms – 275,00 eur.*

 • Spalio 3 – 5 d. Madeiroje (Funšalyje) profesinės raidos seminaras anglų kalba „Galimybės mokiniams su eTwinning“ („Empowering students with eTwinning“). Programa.

Skirtas pažengusiems „eTwinning“ mokytojams.

Lietuvai skirtas vietų skaičius – 5.

Maksimali dotacijos suma kelionės išlaidoms – 820,00 eur.*

 • Lapkričio 15-17 d. Prancūzijoje kontaktinis seminaras anglų kalba STEM tematika. Programa ruošiama.

Skirtas STEM mokytojams, dirbantiems su 10-18 m. mokiniais.

Lietuvai skirtas vietų skaičius – 5.

Maksimali dotacijos suma kelionės išlaidoms – 275,00 eur.*

 • Gruodžio 11-13 d. profesinės raidos seminaras anglų kalba „Skaitmeninės kompetencijos ir IT didaktika mokytojams“ („Digital Competences and IT Didactics for teachers“). Programa ruošiama.

Skirtas visų dalykų mokytojams.

Lietuvai skirtas vietų skaičius – 5.

Maksimali dotacijos suma kelionės išlaidoms – 275,00 eur.*


100-499 km – iki 180,00 eurų;*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

 1. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 2. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 3. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 4. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 5. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

Paraiškų teikimo procedūra:

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikiant paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis konkretų kvietimą.
 • Pasirinkus kvietimą užpildykite ten esančią paraišką.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinkite, pasirašykite (reikalingi paraiškos teikėjo ir organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavę prisekite ją prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik paraiškos, kurios pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Originalų paštu siųsti nereikia.
 • Paraiškos teikiamos iki 2019 m. liepos 1 d. 12:00 val.

Paraiškų tinkamumo ir kokybės vertinimo kriterijai.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškų tinkamumas bus vertinamas vadovaujantis paraiškų tinkamumo kriterijais.
 • Paraiškų kokybė bus vertinama ekspertų atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Dalyviai apie rezultatus bus informuoti per paraiškų teikimo sistemą http://paraiskos.smpf.lt ir paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos kelionės išlaidos.
 • Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas diegia elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą http://smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas.
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 2783.

 

 

Naujienų kategorijos

Žymos