Naujienos

Dalyvaukite kontaktiniame seminare darželių pedagogams Latvijoje

2022-05-16

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus 2022 m. birželio 7-10 d. Valmieroje (Latvijoje) dalyvauti programos „eTwinning“ tarptautiniame seminare „Mokymasis lauke ir ikimokykliniai projektai“ (angl. Outdoor learning and projects in preschool). Seminarą organizuoja programos „eTwinning“ Latvijos nacionalinė paramos organizacija.

Seminaras vyks anglų kalba.

Seminaras skirtas susitikti su „eTwinning“ programos pedagogais iš kitų Europos šalių, įgyti žinių apie mokymąsi lauke, susirasti projektų partnerių ir suplanuoti naują „eTwinning“ projektą.

Su seminaro programa galite susipažinti šioje nuorodoje.

Dalyviai

Seminaras yra orientuotas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus. Dalyviams iš Lietuvos yra skirtos 2 vietos.

Reikalavimai kandidatui

 • Turi būti Lietuvoje registruotos formalios arba neformalios švietimo organizacijos darbuotojas pedagogas;
 • Turi būti užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale etwinning.net;
 • Turi gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Europos kalbų aplanką http://eka.emokykla.lt/web/eka/44);
 • Turi atitikti seminaro tikslinę grupę – ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Surinkus vienodą balų skaičių, prioritetas bus teikiamas kandidatams niekada nevykusiems į „eTwinning“ seminarą užsienyje ir/arba 2021 m. nedalyvavusiems nei viename „eTwinning“ virtualiame tarptautiniame profesinio tobulinimosi seminare.

Seminaro kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Šis mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionės organizavimu dalyvis rūpinasi savarankiškai.

Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma. Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Vilniaus iki seminaro vietos, vadovaujantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en:

Kelionės atstumas Įprastinė kelionė Ekologiška kelionė*
0–99 km 23,00 EUR
100–499 km 180,00 EUR 210 EUR
500–1999 km 275,00 EUR 320 EUR
2000–2999 km 360,00 EUR 410 EUR
3000–3999 km 530,00 EUR 610 EUR
4000–7999 km 820,00 EUR
virš 8000 km 1500,00 EUR

*Tai kelionė, kurios didžiajai daliai naudojamos mažataršės transporto priemonės, pavyzdžiui, autobusai, traukiniai arba kelionės su bendrakeleiviais toje pačioje transporto priemonėje.

 

Šio kvietimo maksimali dotacijos suma yra 180 eurų arba 210 eurų ekologiškos kelionės atveju. 50 proc. dotacijos sumos bus skiriama prieš kelionę ir 50 proc. grįžus ir pateikus atitinkamus dokumentus.

Paraiškų teikimo procedūra

 • Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.
 • Prieš teikdamas paraišką paraiškos teikėjas turi užsiregistruoti paraiškų teikimo sistemoje.
 • Prisijungęs prie sistemos paraiškos teikėjas turi pasirinkti mygtuką „Teikti paraišką“ ir pasirinkęs „eTwinning“ projektą paraiškos pildymui rinktis kvietimą „Projekto „eTwinning“ tarptautinis online seminaras „Mokymasis lauke ir ikimokykliniai projektai“ (angl. Outdoor learning and projects in preschool).
 • Pasirinkus kvietimą užpildyti visą paraiškos formą.
 • Paraišką galima pildyti ir redaguoti daug kartų išsaugant ją sistemoje. Pateikus paraišką jos redaguoti nebus galima.
 • Prieš pateikiant paraišką sistemoje, atsispausdinti, pasirašyti (reikalingi paraiškos teikėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo parašai) ir nuskenavus prisegti skenuotą ir pasirašytą paraišką prie elektroninės paraiškos.
 • Bus vertinamos tik tos paraiškos, kurios bus laiku pateiktos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paštu siųsti dokumentų nereikia.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 m. gegužės 23 d. 10:00 val. paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.

Dalyvių atranka

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams. Dalyviai apie rezultatus bus informuoti paraiškoje nurodytu el. pašto adresu iki birželio 1 d.

Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijų sutartys, kurių pagrindu bus kompensuotos kelionės išlaidos. Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas yra įsidiegęs elektroninę dokumentų valdymo sistemą, todėl sutartys su dotacijų gavėjais bus pasirašomos kvalifikuotais elektroniniais parašais. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą https://www.smpf.lt/lt/apie-fonda/apie/elektroninis-parasas/.

Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, maloniai kviečiame kreiptis el. paštu etwinning@smpf.lt arba tel. +370 6 8570762.

 

Naujienų kategorijos

Žymos