Naujienos

Dalyvaukite „Europos kalbų ženklo“ konkurse

2020-04-22

Kas antrus metus visoje Europoje vyksta „Europos kalbų ženklo“ konkursas. Jis skirtas paminėti Europos kalbų dienai, pagerbti tuos, kurie savo veiklomis daug dėmesio skiria kalbų mokymuisi – ir gimtosios kalbos žinių stiprinimui, ir užsienio kalbų lavinimui.

2020-aisiais daugiau dėmesio skiriama socialinės įtraukties temai – kalbų mokymasis kaip ir mobilumo programos – skirtos visiems.

Mokyklose, kuriose vyrauja  kalbinė ir kultūrinė įvairovė, stipri integracija, pastebimas pozityvus poveikis mokinių gebėjimui mokytis. Tačiau dažnai net ir tose klasėse, kur mokosi skirtingų tautybių vaikai, mokytojai bendrauja tik gimtąja kalba, jiems stinga patirties dirbti su įvairių tautybių mokiniais. Šiame kontekste itin svarbus mokytojų parengimas, tolimesnis įtraukties strategijų plėtojimas, siekiant įgalinti mokytojus dirbti su skirtingomis kalbomis kalbančiais mokiniais.

Pasienio regionuose geriausiai jaučiamas pozityvus daugiakalbystės poveikis – studijuojant, dirbant, plėtojant verslą su kaimyninėmis šalimis. Nepaisant to, šiuose regionuose dažnai pastebima prastesnė ekonominė padėtis. Būtent todėl kalbų mokymas ir dvikalbystė čia itin skatinama, siekiant pašalinti kalbinį barjerą, padidinti galimybes įsidarbinti.

Dėl to šiemet išskiriami du „Europos kalbų ženklo“ prioritetai:

 • geresnių ir įtraukesnių mokyklų kūrimas bei parama mokytojams ir mokyklų vadovams, siekiant puoselėti įvairovę;
 • kalbos barjero panaikinimas, siekiant didesnės pasienio regionų dinamikos (projektų vykdymas su partneriais iš pasienio regionų).

Paraiškoms, kurios atitiks metų prioritetus, bus skiriami 5 papildomi balai už vieną prioritetą.

Konkursui gali būti teikiamos veiklos, kurios jau yra įgyvendintos arba vykdomos šiuo metu. Nugalėtojas gaus „Europos kalbų ženklo“ sertifikatą bei keliaus į apdovanojimų ceremoniją Briuselyje. Šiemet pirmąkart bus skiriamas publikos simpatijų prizas – daugiausiai simpatijų socialiniuose tinkluose sulaukusių iniciatyvų organizatoriai gaus Švietimo mainų paramos fondo įsteigtus prizus.

Konkurso sąlygos

Šiame konkurse kviečiame dalyvauti visas švietimo organizacijas, kurios 2019–2020 metais inovatyviai, įdomiai ir efektyviai:

 • Išmoko kalbų mokymo (-si) procese panaudoti nuotolines mokymosi priemones.
 • Įgyvendino kalbų mokymo (-si) tarptautinį ar regioninį projektą.
 • Mokė (-si) kalbų karantino metu.
 • Mokėsi gimtosios kalbos.
 • Mokėsi lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos.
 • Prisidėjo prie sėkmės istorijų kūrimo asmenims, kuriems mūsų šalyje dėl kalbos mokymosi gyventi tapo patogiau.

Konkurse gali dalyvauti visų formaliojo švietimo sričių (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo) atstovai. Projektai ar iniciatyvos, teikiami konkursui, gali būti vietiniai, regioniniai, nacionaliniai ir tarptautiniai.

Kaip galima dalyvauti?

Iki 2020 m. gegužės 18 d. 16.00 val. reikia užpildyti konkurso dalyvio anketą ir prie anketos įkelti konkurso dalyvio ir organizacijos vadovo pasirašytą bei skenuotą deklaraciją.

Pildydami konkurso anketą pateikite ir papildomos informacijos apie įgyvendintas veiklas (pvz.: įkelkite nuotraukas, filmuotą medžiagą, spaudos leidinius ir kt.). Iniciatyvų nuotraukos ir trumpi aprašymai komunikacijos tikslais bus publikuojami „Epale Lietuva“, „eTwinning Lietuva“ ir „Erasmus+ Lietuva“ „Facebook“ paskyrose, kuriose virtualiu būdu bus renkami trys publikos simpatijų prizo nugalėtojai.

Konkurso kokybės vertinimo kriterijai:

 • veiklos atitikimas organizacijos bei besimokančiųjų poreikiams (skiriama maksimaliai 10 balų);
 • įgyvendintų veiklų pridėtinė vertė (10 balų);
 • įtaka motyvacijai mokytis kalbų (10 balų);
 • originalumas ir kūrybiškumas (10 balų);
 • prisidėjimas prie europinės dimensijos plėtros (10 balų);
 • galimybė kitoms institucijoms pasinaudoti įgyvendintomis veiklomis ir iniciatyvomis kaip gerosios praktikos pavyzdžiais (10 balų);
 • atitikimas metų prioritetams (už kiekvieną prioritetą skiriami 5 balai);
 • institucijoms, kurios konkurse dalyvauja pirmą kartą (5 papildomi balai)
 • institucijoms, kurioms kalbų mokymas (-is) nėra pagrindinė švietimo veikla (5 papildomi balai)
 • publikos prizas skiriamas daugiausiai „patinka“ paspaudimų sulaukusioms iniciatyvoms – kiekvienoje platformoje išrenkamas vienas nugalėtojas.

Laimėtojai ir apdovanojimai

Pagrindinį „Europos kalbų ženklo“ laimėtoją, išrinks speciali Švietimo mainų paramos fondo sudaryta komisija, atrinkta iš įvairių, su kalbų mokymu susijusių institucijų atstovų.

Pagrindinį prizą skiria Europos Komisija. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas „Europos kalbų ženklo“ sertifikatu bei kvietimu dalyvauti Europos kalbų dienai skirtame renginyje Briuselyje ateinantį rudenį.

Konkursui pateiktos iniciatyvos publikos simpatijų prizui bus skelbiamos „Epale Lietuva“, „eTwinning Lietuva“ ir „Erasmus+ Lietuva“ „Facebook“ paskyrose – trys (po vieną iš kiekvieno profilio) daugiausia „patinka“ balsų surinkusios iniciatyvos bus apdovanotos Švietimo mainų paramos fondo specialiaisiais prizais. Pirmų trijų vietų nugalėtojai bus kviečiami į Fondo organizuojamus renginius ir mokymus. Pagrindinio ir publikos simpatijų prizo laimėtojai bus skelbiami birželio pradžioje.

„Europos kalbų ženklas“ yra Europos Komisijos apdovanojimas, kuriuo skatinamos kalbų mokymo ir mokymosi iniciatyvos. Kasmet visoje Europos Sąjungoje šiuo ženklu įvertinami geriausi projektai, kalbinės iniciatyvos, kurie vėliau pristatomi kaip geriausios praktikos pavyzdžiai. Europos Komisija ypač remia kūrybiškumą skatinantį mokymą/si daugiakalbėse mokyklose ir klasėse.

Naujienų kategorijos

Žymos