Naujienos

Comenius savaitės metu – renginiai Utenos mokyklose

2011 gegužės 5

Trisdešimt keturiose Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, prasidėjo Comenius savaitė, truksianti iki gegužės mėn. 9 dienos. Ši savaitė -tai puiki galimybė plačiajai visuomenei pristatyti Comenius mokyklų partnerysčių, Comenius Regio, eTwinning projektus, kitas Comenius paprogramės veiklas.

Todėl gegužės 3 dieną Utenos Aukštakalnio pagrindinėje mokykloje eTwinning programos konsultantės Utenos regione Giedrė Sudniutė ir Loreta Tarvydienė organizavo eTwinning programos seminarą „eTwinning – mokinių ugdymo proceso dalis“ įvairių dalykų mokytojams. Konsultantės mokytojams pristatė eTwinning – dvynystės projektą, projekto naujienas ir perspektyvas, patirties pamokas ir jų rezultatų taikymą ugdymo procese, informacinius projekto įrankius, projektų pavyzdžius. Antroje seminaro dalyje buvo organizuotas praktinis darbas grupėse. Mokytojai, pasidaliję į 4 darbo grupes, kūrė projektų pavyzdžius ir juos pristatė. Praktinio užsiėmimo metu buvo pristatyti projektai: „Mano miestas“, „Mano mokykla – antri namai“, „Mano diena mokykloje“ ir „ Mano gyvūnai“. Seminaro pabaigoje Utenos Dauniškio gimnazijos anglų kalbos mokytoja Inga Tutkienė pasidalijo savo eTwinning projekto „Festivals and Rites“ darbo patirtimi, o mokytojai paprašė kito seminaro praktiniams įgūdžiams įtvirtinti. Tai išties smagu!

Šios savaitės metu Utenos Dauniškio gimnazijos IT, anglų kalbos, kūno kultūros, istorijos ir geografijos mokytojai taip pat organizuoja įvairius renginius. Vienas iš tokių renginių, vykstantis per IT pamokas (informatikos mokytoja Giedrė Sudniutė) – „Europa švenčia“. Jo metu mokiniai ruošia švenčių kalendorius, kuria internetines svetaines. Tuo tarpu istorijos mokytojos Snieguolė Taraškevičienė ir Dalia Kvartūnienė organizuoja „Europos viktoriną“, anglų kalbos mokytoja Inga Tutkienė – esė tema „Mus jungia vienas dangus“, kūno kultūros mokytoja Rima Kraulišienė organizuoja „Stalo teniso varžybas“ pagal tarptautinį Grundtvig partnerystės projektą „Get Adults Make Events“, o geografijos mokytoja Ligita Pelikšienė kartu su mokiniais paruošė stendą „Europos Sąjungos šalys“. Mokinių Taryba suorganizavo laiptažodžių ir kryžiažodių konkursą „Įvairovė Europoje“, kuris yra 2011metų Europos Sąjungos šūkio „Būk savanoris, keisk pasaulį“ atspindys.

Europos Dieną Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai sudalyvaus Europos egzamine, kurį organizuoja EK.

Kurkime, dalyvaukime, nestovėkime, nes „partnerystė- tai kas skatina augti“ .

Loreta Tarvydienė
eTwinning konsultantė Utenos regionui

Akimirkos: