Naujienos

Atranka į „Erasmus+“ seminarą švietimo ir tvaraus vystymosi tema

2023 15 vasario

2023 m. gegužės 2–4 d. Odensės mieste, Danijoje, organizuojamas „Erasmus+“ tarptautinis teminis seminaras „Education for sustainable development“. Seminarą organizuoja nacionalinė Danijos „Erasmus+“ agentūra (angl. Danish Agency for Science and Higher Education).

Seminaras skirtas vadovams, mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui iš iki/priešmokyklinio, pradinio, bendrojo ir vidurinio ugdymo organizacijų, kuriuos domina „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo galimybės.

Aplinka ir klimato kaita yra vienas iš svarbiausių programos „Erasmus+“ prioritetų. Siekiama, kad tvarumas taptų integruota švietimo ir mokymo dalimi, įskaitant mokymo programas ir pedagogų profesinį tobulėjimą. „Erasmus+“ bus vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos įrankių, naudojamas kuriant žinias, įgūdžius ir požiūrį į klimato kaitą bei remiant tvarų vystymąsi tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Teminiame seminare bus aptariama, kaip integruoti tokias temas kaip tvarumas, klimato kaita ir žaliasis kursas į pedagoginę ir mokymo veiklą. Dalyviai pasisems įkvėpimo ir pristatys konkrečius metodus, kurie galėtų padėti užtikrinti tvarumą klasėje bei įtraukti mokinius į patį procesą. Dalyviai turės progą:

  • išgirsti Pietų Danijos universiteto mokslinio tyrimo „Education for sustainable development“ pristatymą;
  • susipažinti su programos „Erasmus+“ projektais tvarumo temomis įvairaus amžiaus (3–17 metų) vaikams;
  • apsikeisti patirtimis, užmegzti kontaktus ir aptarti galimas „Erasmus+“ projektų idėjas su kitais dalyviais.

Tikimasi, kad seminaro metu dalyviai pasisems naujų žinių, įkvėpimo, metodų ir motyvacijos diegti tvarumą kasdienėje mokinius įtraukiančioje mokymo veikloje ir susiras partnerius „Erasmus+“ programos mobilumo arba partnerysčių projektams.

Paraiškų pateikimo terminas sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/ – 2023 m. kovo 6 d. (imtinai).

Renginio programa pridedama.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba:  https://salto-et.net/events/show/DK01_0453_THO_2022

Daugiau informacijos:

Atranka į „Erasmus+“ seminarą švietimo ir tvaraus vystymosi tema

Naujienų kategorijos

Žymos