Naujienos

Atgarsiai iš profesinių mokyklų mokytojų seminaro Varšuvoje

2019-08-19

Pačiame vidurvasaryje (liepos 4-7 dienomis) profesinių mokyklų mokytojai iš įvairių Europos šalių  rinkosi į kontaktinį seminarą Varšuvoje (Lenkija). Dirbdami ir grupėmis, ir individualiai mokytojai jaukinosi programą „eTwinning“, susipažino su naujais IKT įrankiais, o seminaro lektoriai  dosniai dalinosi patirtimi, kaip pradėti, suplanuoti ir įgyvendinti savo pirmąjį „eTwinning“ projektą.

Seminare dalyvavusi Šiaulių profesinio rengimo centro mokytoja bibliotekininkė Asta Abukaitienė džiaugėsi  galimybe susipažinti su projektų partnerių geriausios patirties pavyzdžiais vykdant programos „eTwinning” projektus, kurie tapo jos naujo projekto „Kartu“ („Together“) pradžia. Į Astos Abukaitienės projektą įsitraukė 5 partneriai iš Prancūzijos, Portugalijos, Olandijos ir Lietuvos. „Projekto metu mokiniai susipažins su šių šalių profesiniu mokymu, švietimo ir kultūros ypatumais. Veiklos bus integruotos į karjeros, anglų kalbos ir informatikos pamokas. Kadangi vienas iš projekto uždavinių yra IKT gebėjimų tobulinimas, bus naudojami įvairūs įrankiai ir programėlės“, – pasakojo projekto iniciatorė A. Abukaitienė. Štai keletas jų:

  • „Photoshop“ – nuotraukų redagavimui;
  • „MovieMaker“ – vaizdo įrašų kūrimu ir montavimui;
  • „Prezi“ – darbų pristatymui klasėse;
  • „Kahoot“ – viktorinoms, žinių patikrinimui.

Virtualioje erdvėje mokiniai galės peržiūrėti bendraamžių kurtą medžiagą ar nufilmuotus pristatymus, bendrauti tiesiogiai per „Skype“.  A. Abukaitienė tikisi, kad įgyvendindami projektą jaunuoliai taps labiau motyvuoti siekti profesinės karjeros, ugdysis tarpkultūrinę toleranciją ir tobulins anglų kalbos žinias. „Pamokos naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis bus įdomesnės mokiniams bei suteiks galimybes man, kaip mokytojai dirbti įvairiau, tobulinti savo profesionalumą bei skeisti žinią apie vykdomus „eTwinning“ projektus“ – apibendrino naują projektą A. Abukaitienė.

 

Naujienų kategorijos

Žymos