Naujienos

Apklausa dėl būsimų mokymo tendencijų: bendradarbiavimas

2018-01-16

Aukštos kokybės švietimas yra įtraukios ir atsparios visuomenės pagrindas – apie tai aiškiai kalbama neseniai paskelbtame Komisijos Komunikate dėl mokyklų raidos ir kvalifikuoto mokymo. Visgi siekdamos šio tikslo mokyklos susiduria su įvairiais sunkumais, visų pirma susijusiais su gebėjimų ugdymu, lygybės ir socialinio teisingumo užtikrinimu bei technologijų panaudojimu geresniam mokymusi.

Vienas galimas atsakas į šiuos iššūkius yra bendradarbiavimo formų mokymo ir mokymosi srityse plėtra. Bendradarbiavimą galima apibrėžti kaip „darbą drauge siekiant to paties tikslo“ (pavyzdžiui, sumažinti netinkamo elgesio arba patyčių atvejų skaičių mokykloje), kuriant bendrus skirtingose šalyse įsikūrusių mokyklų projektus arba planuojant ir mokant kaip komanda.

Kadangi mokymo procesas dažna vyksta už uždarų klasės durų, mokytojo profesijoje slypi nemažai individualizmo, ir šis modelis kai kam gali atrodyti patrauklus. Tačiau vis daugėja įrodymų, patvirtinančių, kad švietime iškylančias problemas galima spręsti tik pasitelkiant naujas bendradarbiavimo formas, visai mokyklai bendrus veiksmus ir nuolatinį mokymąsi.

Ar mes jau galime mokymą apibrėžti kaip „profesiją per visą karjerą besimokantiems, kolektyve dirbantiems žmonėms“? O jei ne, kaip toli esame nuo tokio apibrėžimo? Kiek aktyviai mokyklos įgyvendina visą mokyklą apimantį požiūrį, siekdamos skatinti bendradarbiaujamuosius darbo metodus? 

Portalas „School Education Gateway“ surengė apklausą apie būsimas mokymo tendencijas ir iš viso gavo 246 atsakymus.

 

Rezultatai (N=246)​

 

1. Kokiu masto toliau pateikti teiginiai apie bendradarbiavimą tinka jūsų mokyklai arba jūsų žinomai mokyklai?

 1. Mokyklos vadovybė ir aplinka skatina kolegų bendradarbiavimą
 2. Mokytojai kartu planuoja pamokas
 3. Darbuotojai bendradarbiauja tokiose srityse kaip lygybės užtikrinimas, integracija ir kova su patyčiomis
 4. Laikomasi visą mokyklą apimančio požiūrio į IRT naudojimą mokymui ir mokymuisi
 5. Laikomasi visą mokyklą apimančio požiūrio į darbuotojų profesinį tobulėjimą
 6. Numatytas specialus laikas, kurį darbuotojai gali skirti bendram darbui ir dalijimuisi mintimis
 7. Mokykla skatina mokinius mokytis bendradarbiaujant
 8. Norėdami tobulinti mokymąsi, mokytojai bendradarbiauja su mokykloje nedirbančiais specialistais ir kitomis organizacijomis

Sprendžiant pagal 246 atsakymus į šio tyrimo klausimus, mokytojai mokyklose bendradarbiauja, tačiau jų bendradarbiavimas netipiškas. Nors maždaug vienas iš dviejų respondentų (45 proc.) manė, kad „darbuotojai bendradarbiauja tokiose srityse kaip lygybės užtikrinimas, integracija ir kova su patyčiomis“, tačiau net 63 proc. visiškai ar iš dalies nepritarė teiginiui, kad „mokyklos vadovybė ir aplinka skatina kolegų bendradarbiavimą“. Tik 21 proc. visiškai arba didžiąja dalimi sutiko, kad „mokytojai kartu planuoja pamokas“ ir kad yra „numatytas specialus laikas, kurį darbuotojai gali skirti bendram darbui ir dalijimuisi mintimis“. Panašiai mažuma manė, kad „laikomasi visą mokyklą apimančio požiūrio į IRT naudojimą mokymui ir mokymuisi“ (30 proc. respondentų su tuo sutiko visiškai arba iš dalies), kad „laikomasi visą mokyklą apimančio požiūrio į darbuotojų profesinį tobulėjimą“ (visiškai arba iš dalies sutiko 32 proc. respondentų) ir kad „norėdami tobulinti mokymąsi, mokytojai bendradarbiauja su mokykloje nedirbančiais specialistais ir kitomis organizacijomis“. Maždaug trečdalis respondentų (32 proc.) visiškai ar iš dalies pritarė tam, kad „mokykla skatina mokinius mokytis bendradarbiaujant“. Tai rodo, kad išimtis yra ne tik mokytojų, bet ir mokinių bendradarbiavimas.

2. Kokie veiksmai geriausiai paskatintų bendradarbiavimą, kalbant apie mokytojo profesiją? Pasirinkite iki trijų atsakymo variantų.

 • Profesinis tobulinimasis, susijęs su tuo, kaip mokytojai gali bendradarbiauti
 • Didesnis IRT naudojimas bendradarbiaujamajam mokymui
 • Daugiau ir kokybiškesnės informacijos apie bendradarbiavimo poveikį
 • Daugiau vadovavimo ir paramos bendradarbiavimui iš aukščiausiosios vadovybės
 • Didesnis dėmesys mokytojui kaip komandos daliai pirminio mokytojų rengimo metu
 • Pertvarkyti mokyklų pastatai ir klasės
 • Konkrečios paskatos, pavyzdžiui, profesiniai kreditai arba lengvesnis mokymo grafikas
 • Gebėjimais, o ne mokomaisiais dalykais grįsta mokymo programa
 • Vietiniai, daugelį mokytojų įtraukiantys veiksmai, pavyzdžiui, tinklų kūrimas arba susitikimai siekiant pasidalyti patirtimi
 • „Iš viršaus nuleidžiami“ veiksmai, pavyzdžiui, vyriausybės programos

Nors, pasak tyrimo, bendradarbiavimas nėra plačiai paplitęs, respondentai pritarė įvairioms priemonėms, kurios turėtų paskatinti pedagogų bendradarbiavimą. Bent nedidelio palaikymo susilaukė visos pasiūlytos priemonės, mažiausiai respondentai palaikė „iš viršaus nuleidžiamus“ valdžios institucijų veiksmus (10 proc.). Didžiausią paramą respondentai išreiškė konkrečioms paskatoms, tokioms kaip profesiniai kreditai arba lengvesnis mokymo grafikas (palaikė 45 proc.), profesinis tobulinimasis, susijęs su tuo, kaip mokytojai gali bendradarbiauti (41 proc.) ir gebėjimais, o ne mokomaisiais dalykais grįsta mokymo programa (39 proc.). Respondentai taip pat pritarė, nors ir mažiau, tokioms priemonėms kaip didesnis IRT naudojimas bendradarbiaujamajam mokymui, vietiniai, daugelį mokytojų įtraukiantys veiksmai, pavyzdžiui, tinklų kūrimas arba susitikimai siekiant pasidalyti patirtimi ir pertvarkyti mokyklų pastatai bei klasės. Maždaug 20 proc. respondentų (vidutiniškai) palaikė šias tris priemones: didesnis dėmesys mokytojui kaip komandos daliai pirminio mokytojų rengimo metu (22 proc.), daugiau vadovavimo ir paramos bendradarbiavimui iš aukščiausiosios vadovybės (20 proc.) ir daugiau bei kokybiškesnės informacijos apie bendradarbiavimo poveikį (taip pat 20 proc.).

3. Kokios jūsų pareigos?

 1. Ikimokyklinio ugdymo lygio mokytojas (-a)
 2. Pradinių klasių mokytojas (-a)
 3. Vidurinės mokyklos mokytojas (-a)
 4. Mokyklos direktorius (-ė)
 5. Mokyklos bibliotekininkas (-ė)
 6. Švietimo srities politikas (-ė)
 7. Mokslo darbuotojas (-a)
 8. Tėvas arba motina
 9. Kitas švietimo specialistas (-ė) / suinteresuotasis subjektas

 

Išvados

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokytojų bendradarbiavimas mokyklose nėra plačiai paplitęs, o ten, kur jis egzistuoja, paprastai susijęs su tokiomis sritimis kaip lygybės užtikrinimas, integracija ir kova su patyčiomis. Apskritai atrodo, kad vadovybė neskatina mokytojų bendradarbiauti, išimtys yra tik požiūris į mokyklą kaip į visumą IRT ir profesinio tobulėjimo srityse.

Pasak respondentų, mokytojai paprastai drauge neplanuoja pamokų arba ir nebendradarbiauja už mokyklos sienų. Tik vienas iš trijų respondentų manė, kad jų mokyklos mokiniai skatinami bendradarbiauti.

Visa ta rodo, kad skatinti glaudesnį mokytojų bendradarbiavimą yra nelengva užduotis. Be to, respondentai labiausiai pageidavo tokių bendradarbiavimo paskatų kaip kreditai, mažesnis mokymo krūvis, profesinio tobulinimosi galimybės ir mokymo programos.

 

Šaltinis – School Education Gateway

Naujienų kategorijos

Žymos