Naujienos

Ambasadorių mokymuose – dėmesys „eTwinning“ sklaidai ir saugumui internete

2020-12-29

Trijų dienų konferencija – praktinės dirbtuvės „Promoting „eTwinning” in a Digital World” (liet. „eTwinning“ sklaida virtualioje erdvėje)  metų pabaigoje sukvietė programos „eTwinning” ambasadorius iš visos Europos. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas programos „eTwinning“ populiarinimui. Buvo pristatyti populiariausi skaitmeniniai įrankiai naudojami „eTwinning“ projektuose, diskutuota apie programos sklaidą ir saugumą internete. Ambasadoriai virtualiai klausėsi pranešimų, mokėsi, grupėse dalinosi patirtimi bei idėjomis.

Įspūdžiais apie konferenciją sutiko pasidalinti konferencijoje dalyvavusios programos ambasadorės iš Lietuvos: Giedrė Raudonienė, Ingrida Lekstutienė ir Giedrė Sudniutė.

Telšių regiono ambasadorė Giedrė Raudonienė dalyvavo 3 skirtinguose seminaruose, o labiausiai jai įsiminė lektoriaus Jeroen de Keyser iš Belgijos vestas seminaras „The Perfect eTwinning training: tips & tricks“. „Jis pasidalino idėjomis, kaip vesti seminarus, o ypač atkreipti dėmesį, kad į seminaro dalyvius reikia kreiptis ir elgtis su jais, kaip su klientais (užsakovais), ne mokiniais ar dalyviais. Svarbi ir įdomi detalė, kad pranešimo metu uždavė klausimus ir įterpė 1-2 min pertraukėles, taip atkreipdamas dėmesį į medžiagos detales, o po pertraukėlių seminaro dalyviai labiau įsitraukė ir susikoncentravo į dėstomą medžiagą. Šias svarbias detales, ne tik galėsiu panaudoti seminaruose, bet ir vesdama pamokas“, – teigė anglų kalbos mokytoja dirbanti ambasadorė.

Kita ambasadorė iš Lietuvos, Ingrida Lekstutienė pasakojo apie dirbtuves „Inkliuzija skaitmeniniame amžiuje. Kaip sukurti inkliuziją klasėje kartu su programa „eTwinning“. „Pranešimą pristatė programos ambasadorės iš Maltos Melanie Cini ir Charmaine Attard. Pasak lektorių, inkliuzija tai įtraukimas, galimybė klestėti ir tobulėti savo tempu, pagalba tapti emociškai raštingais asmenimis ir mokėti užsiimti mėgstama veikla, ugdytis ir palaikyti teigiamus santykius su aplinka. Naudojant ugdymo procese inkliuziją partneriai jaučiasi vertinami, yra skatinamas dialogas, visi jaučia atsakomybę už atliekamą veiklą, padrąsina ir palaiko vieni kitus, gerbia kitą kultūrą“, –  apžvelgė seminarą I. Lekstutienė.

Informacinių technologijų mokytojai, programos ambasadorei Utenos regione Giedrei Sudniutei aktualiausia buvo saugumo internete tema. Anot jos, įdomų pavyzdį su „eTwinning“ ženklelio naudojimu pateikė lektorė Assi Honkanen.  „Assi pateikė pavyzdį su programos ženkleliu, kaip vieną iš pavyzdžių kaip projekto dalyviai naudoja vaizdinę informaciją. Pvayzdžiui, naudojame „eTwinning“ ženklelį. Jį parsisiunčiame, keliame į savo dokumentus, pristatymų skaidres. Tad atrodo, kad tikrai laikomasi visų autorių teisių įstatymo nuostatų. Bet štai kažkurie dalyviai, planuodami programos gimtadienio ar programos pristatymo veiklas, įtraukia ir šventinio logotipo kūrimo konkursą. Na ir to konkurso metu sukuriamos įvairios ženklelio variacijos. Tad kyla klausimas: ar tokia veikla nepažeistų autorių teisių? Ar tokie konkursai/veiklos gali būti organizuojami? Na ir galiausiai buvo padaryta išvada, kad tokie adaptavimai galimi, nes jais nesiekiama pakeisti oficialiai patvirtintą ženklą, o tik norima kūrybiškai jį panaudoti“, – pristatė vieną iš dirbtuvių diskusijų Giedrė Sudniutė.

„Konferencijoje ne tik klausiausi pranešimų, bet ir dalyvavau bei praktiškai išbandžiau IT įrankius ir jų pritaikymo galimybes projektuose, nuotoliniame mokyme. Sužinojau ir papildžiau žinias apie „Padlet“ sienelės panaudojimo galimybes, išbandėme „Jamboard“ įrankio pritaikymą darbui grupėse ir bendradarbiavimui“, –  reziumavo visą konferenciją G. Raudonienė.

Virtualūs kursai, kuriuose gausu metodinės medžiagos „eTwinning“ projektų vykdymui:

Virtualūs įrankiai, naudoti ir pristatyti dirbtuvėse:

Naujienų kategorijos

Žymos