Naujienos

2023 metų tema: Inovacijos ir švietimas – būkite kūrybingi su „eTwinning“

2023 22 vasario

2023 m. programos „eTwinning” metų tema nagrinės ryšį tarp inovacijų ir švietimo.

2022 metais Europos Komisija priėmė naująją Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama Europos įsitvirtinimo naujos, pasaulinės giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos priešakyje. „Įgyvendinant naująją Europos inovacijų darbotvarkę novatoriams, startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms, užsiimantiems novatorišku verslu, bus suteikiama galimybė tapti pasauliniais inovacijų lyderiais. Daugiau kaip metus vykdėme konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai inovacijų ekosistemų lyderiais, startuoliais, vienaragiais, verslą įsteigusiomis moterimis, rizikos kapitalo srities, universitetų ir įmonių darbuotojomis. Bendromis mūsų pastangomis Europa taps pasauliniu galimybių centru giliųjų technologijų inovacijoms ir startuoliams“, teigė Mariya Gabriel, už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos narė.

Švietimui tenka svarbiausias vaidmuo šiame Europos galimybių centre, kuriame ateities novatoriai, būtent mokiniai, ruošiasi itin konkurencingai darbo rinkai. Todėl labai svarbu, kad mokytojai susipažintų su visais inovacijų komponentais, pvz., atsparumu, ankstyvu mokymosi poreikių nustatymu, dinamišku grupinio mokymosi organizavimu, švietimo išteklių rekomendacijomis ir pagalba mokiniams.

Švietimas yra labai svarbus planuojant, kuriant ir diegiant naujoviškus mokymo metodus bei ugdant talentus. Be to, švietimas atlieka pagrindinį vaidmenį plėtojant ir įgalinant žinių bei naujovių potencialą ir vykdant jo sklaidą.
Inovacijos yra daugialypės, nors tai nėra lengvai išmatuojama. Žemiau pristatome keletą inovacijų, kurias programa „eTwinning“ skatins 2023 metais, pavyzdžių.

  • Socialinės inovacijos mokyklose: erdvių kūrimas mokinių pasiūlymams, kaip pritaikyti mokyklas, suteikiant daugiau dėmesio mokinių raiškai ir idėjoms bei labiau integruojant jų prioritetus ir poreikius.
  • Psichologinė ir emocinė gerovė mokyklose: griežtos ugdymo programos lengvinimas, ryšių su bendruomene bei mokinių ir mokytojų gerovės stiprinimas ir į mokinį orientuotos, kompetencijomis grįstos, kūrybingos metodikos skatinimas (idealiu atveju, derančios su europine sistema „LifeComp“).
  • Ugdymo naujovės: grįžimas prie Sokrato metodo, kūryba ir pagalba mokiniams formuojant savo nuomonę, kalbant viešai, imantis iniciatyvos ir planuojant savo ateitį. Mokyklos turėtų padėti mokiniams ugdytis kritinį mąstymą ir išreikšti savo kūrybišką požiūrį. Tam reikia ne skaitmeninių priemonių, o laiko diskutuoti ir pagalvoti.
  • Ryšiai su vietinėmis organizacijomis: su vietinėmis organizacijomis įgyvendinama veikla  gali atverti puikias mokymosi galimybes ir suteikti patirties mokiniams.
  • Įsitraukimas į inovacijas bei pagrindinių inovacijų temų nagrinėjimas (dirbtinis intelektas ir virtuali realybė – tik keli pavyzdžiai), supažindinimas su etikos gairėmis dėl dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokant bei mokantis gali būti įtrauktas į skaitmeninio švietimo veiksmų planą.

Iki 2023 m. pabaigos programos „eTwinning“ bendruomenėje turėtų tapti visiškai akivaizdu, kad inovacijos apima ne tik technologijų taikymą klasėje, bet ir kūrybiškumą, analitinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius ir bendradarbiavimą.

Mūsų laukia nauji metai su naujais horizontais – programos „eTwinning“ dalyviai, išnaudokime juos kuo geriau. Būkite kūrybingi su „eTwinning“!

Naujienų kategorijos

Žymos