Naujienos

100 „eTwinning“ ambasadorių mokėsi apie inovatyvios bendruomenės kūrimą Lisabonoje

2023 10 gegužės

Balandžio pabaigoje Lisabonoje (Portugalija) vyko programos „eTwinning“ ambasadorių mokymai „Inovatyvios bendruomenės kūrimas“. Mokymuose dalyvavo 100 ambasadorių iš 31 šalies, o Lietuvai atstovavo mokytojos bei programos „eTwinning“ ambasadorės Laura Bajoriūnė ir Staselė Riškienė.

Pirmąją renginio dieną visi dalyviai buvo pakviesti į plenarinę renginio dalį, kurioje kalbėta apie ambasadorių vaidmenį kuriant ir išlaikant „eTwinning“ bendruomenę. Ką reiškia kiekvienam iš mūsų būti „eTwinning“ bendruomenės dalimi? Lektorė Marta Giulani atkreipė dėmesį, kad būti „eTwinning“ bendruomenės dalimi – tai galimybė kurti kažką unikalaus ir specialaus mokytojams ir vaikams. Būdami bendruomenės dalimi mes galime dalyvauti projektuose, vienytis į grupes pagal interesus, dalyvauti plačiame spektre nuotolinių mokymų. Lektorė auditorijai uždavė klausimą, kur yra „eTwinning“ „namai“? Ten kur yra mokytojai ir vaikai, kuriantys „eTwinning“ projektus. Žinoma, pranešime aptartas ir ambasadorių vaidmuo „eTwinning“ bendruomenėje. Koks ambasadoriaus vaidmuo kuriant „eTwinning“ bendruomenę? Kaip ambasadorius gali prisidėti vystant ir stiprinant šią bendruomenę? Atkreiptas dėmesys, kad ambasadorius telkia, palaiko, sudomina, įkvepia „eTwinning“ mokytojus.

Antrąją renginio dieną vyko praktiniai užsiėmimai įvairiomis temomis. Kiekvienas dalyvis galėjo pasirinkti ir dalyvauti trijuose užsiėmimuose, kurių metu buvo nagrinėjamos programos „eTwinning“ bendruomenės problemos, galimybės ją stiprinti bei inovatyvūs įrankiai ir idėjos bendruomenių telkimui.

Lektorė Irene Pateraki pakvietė dalyvius į užsiėmimą „Problemų sprendimas naudojant kūrybinio mąstymo metodą“. Ji pristatė, kad kūrybinio mąstymo metodą apima poreikis spręsti problemą, aiškus problemos apibrėžimas, minčių lietus, kaip problemą spręsti, prototipų kūrimas ir prototipų testavimas. Užsiėmime aiškintasi su kokiomis problemomis susiduria ambasadoriai savo darbe: mokytojų motyvacijos trūkimas, nauji, nepatyrę mokytojai, skirtingi požiūriai į projektų įgyvendinimą, laiko trūkumas, mokytojų nuomone, projektas – papildomas, neapmokamas darbas. Lektorė siūlė dalyviams susiskirsčius į komandas išspręsti šias problemas naudojant kūrybinio mąstymo metodą.

Užsiėmime „Bendruomenės telkimas projektiniame darbe“ lektorius Adam Stepinski klausė, kas sudaro bendruomenę projekte? Ar tai tik mokytojai ir mokiniai? Dalyviai diskutavo, kad bendruomenę sudaro daug daugiau narių: tai ir tėvai, mokyklos administracija, gali būti į projektą įtraukti universitetai ar moksliniai centrai, įvairių sričių savanoriai. Pranešime kalbėta, kaip palaikyti efektyvią komunikaciją tarp projekto partnerių, turint omeny, kad partneriai yra iš skirtingų šalių. Lektorius pabrėžė, kad reikia vartoti aiškią ir glaustą kalbą, nebijoti klausti, perfrazuoti informaciją, pateikti apibendrinimus. Bendravimui naudoti vaizdo konferencijas, socialinius tinklus, nuotolinius susitikimus mažomis grupėmis. Ir žinoma, su projekto partneriais susitarti dėl taisyklių projekte.

Užsiėmimą „Programos „eTwinning“ ambasadorių tarpasmeninio bendravimo įgūdžių lavinimas“ vedė Rute Baptista, ESEP profesinio tobulinimo vadovė. Ji pristatė keturis pagrindinius bendravimo stilius pagal DISC metodiką: D –  tai dominavimas, kurį simbolizuoja erelis (Gordon Ramsay stilius), I – įtaka, simbolizuojama papūgos (Oprah Winfrey stilius), S – stabilumas bei rūpestingumas, simbolizuojamas balandžio (Michelle Obama) ir C –  nuo angliško žodžio „conscientious“, stropumas, kurio simbolis yra pelėda (Bill Gates). Daugiau informacijos apie šiuos stilius galima rasti čia: https://takeflightlearning.com/store/the-taking-flight-with-disc-profile/. Be to, lektorė aptarė bendravimo su skirtingų stilių asmenimis bei mokiniais ypatumus ir pademonstravo keletą tarpasmeninio bendravimo įgūdžių lavinimo veiklų, pvz., „Susprogdink balioną: savo arba kito“.

Miguela Fernandes, programos „eTwinning“ ambasadorė Portugalijoje vedė užsiėmimą „Gera savijauta ir ne tik klasėje“ (angl., „Wellbeing, not just, in the classroom“). Ji pabrėžė, kaip svarbu mokytojui pačiam pirmiausia pasirūpinti savo savijauta, kad vėliau galėtų rūpintis mokiniais. Nuolatiniai visuomenės iššūkiai ir švietimo sistemos pokyčiai kelia didžiulę įtampą švietimo bendruomenėje ir reikalauja papildomų pastangų bei laiko, o tai baigiasi mokytojų nuovargiu ar net sveikatos problemomis, todėl dažniausiai vienintelis kelias –  sustoti, atsikvėpti ir iki minimumo susimažinti papildomus darbus. Miguela Fernandes pristatė bendruomenę „Ubuntu“ (ubuntuwellness.com.au/ubuntu), kurios pagrindinė idėja – asmens augimas harmonijoje su aplinka, su šalia esančiais žmonėmis, gamta ir visata. Be to, užsiėmimo dalyviai turėjo galimybę išbandyti meditaciją ir įvairias veiklas geros savijautos stiprinimui.

Užsiėmime apie dirbtinį intelektą švietimo ekspertas Marco Neves, pristatęs pagrindinius DI vystymosi etapus, pakvietė jungtis į diskusiją „Ar mes pasiruošę dirbtinio intelekto erai švietime“. Dirbtinis intelektas ir ypač platforma „ChatGPT“ atveria neįtikėtinas galimybes švietime: duomenų analize ir apibendrinimu pagrįstus atsakymus į klausimus, teksto pritaikymą įvairių lygių mokiniams, vaizdo ir garso medžiagos kūrimą, vertimus į įvairias kalbas, asmeninius patarimus mokymosi klausimais, individualios pažangos fiksavimo įrankius ir pan. Vis dėlto, kartu kyla be galo daug iššūkių: dezinformacijos, autorių teisių, plagijavimo, duomenų apsaugos ir pan. Vienintelis būdas spręsti šiuos iššūkius – nuolat gilinti žinias apie dirbtinio intelekto vystymąsi, sekti naujoves ir mokyti savo mokinius tikslingai bei atsakingai juo naudotis. Lektorius pristatė ir kitų įrankių, pagrįstų dirbtiniu intelektu, sąrašą mokytojams: slidesgpt.com, beta.tome.app, educationcopilot.com, www.learn.xyz, curipod.com, www.hellohistory.ai/for-education ir kt.

Trečioji diena prasidėjo interaktyvių veiklų, kurios tęsėsi viso renginio metu, rezultatų pristatymu. Dešimt grupių pristatė savo idėjas, iššūkius ir jų sprendimo galimybes. Geriausius pristatymus paruošė tvarios plėtros, technologijų ir geros savijautos grupės. Renginio dalyvius ypač sužavėjo pasirodymas, sukurtas pagal angliškos dainos „Don’t worry, be happy“ (liet. „Nesijaudink, būk laimingas“) žodžius ir melodiją, kurį atliko geros savijautos grupės nariai. Jie pakvietė visas problemas spręsti su gera nuotaika ir pirmiausia pasirūpinus savo savijauta.

Renginį užbaigė „Ambasadorių balsai“ ir šešios mokytojos iš šešių skirtingų šalių pasidalijusios savo projektais, idėjomis bei patirtimi buriant ir stiprinant bendruomenes ir diegiant naujoves. Lietuvos atstovė mokytoja Staselė Riškienė perskaitė pranešimą „Geros nuotaikos mokykla“ ir pakvietė branginti savo bendruomenes bei taikyti technologijas jų stiprinimui, bet ne perkėlimui į virtualią erdvę. Tam pritarė ir visi renginio dalyviai, pabaigoje priėję išvados, kad programa „eTwinning“ – tai ne platforma, o žmonės ir jų tarpusavio ryšys, bendradarbiavimas ir idėjų mainai. Būtent todėl tokie susitikimai ir renginiai kaip šis yra ypač vertingi.

Ambasadorių Staselės Riškienės ir Lauros Bajoriūnės tekstas bei nuotraukos. 

Naujienų kategorijos

Žymos