Ambasadoriai

Utena/Vilnius

Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė
Loreta Tarvydienė
MENTORĖ: Utenos Dauniškio gimnazijos IT mokytoja metodininkė
Giedrė Sudniutė
MENTORĖ: Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo ekspertė
Aida Makutėnienė