RSS

Naujienos

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

2016-01-14

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programos (pvz. „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. 

Per 2016 m. planuojama finansuoti apie 80 Lietuvos mokytojų dalyvavimą penkiolikoje tarptautinių renginių.

Paraiškų teikimo terminai:

Paraiškų teikimo data

Dalyvavimo seminaruose laikotarpis

Iki vasario 1 d.

Nuo kovo 1 d. iki birželio 30 d.

Iki gegužės 13 d.

Nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

 

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos „eTwinning“ portale www.etwinning.net
 • Gerai mokėti seminaro darbo kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

 

Pirmas paraiškų teikimas

Pirmojo paraiškų teikimo metu (iki vasario 1 d.) siūloma dalyvauti šiuose seminaruose:

Data

Šalis, miestas

Renginys

Kam skirtas

Renginio aprašymas

Lietuvai skirtas vietų skaičius

Maksimali dotacijos suma*

Kovo

8-10 d.

Vokietija,

Flensburg

Kontaktinis seminaras, skirtas profesinių mokyklų mokytojams, norintiems kurti „eTwinning“ projektus.

 

Profesinių mokyklų mokytojams.

 

 

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa

2

 

 

 

 

275,00

 

 

 

 

Kovo

17-20 d.

Latvija,

Ryga

Kontaktinis seminaras „eTwinning projektai aktyvaus pilietiškumo tema“ („eTwinning projects on Active citizenship“).

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 14-18 m. mokiniais.

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Programa

3

 

 

 

180,00

 

Kovo 31 d.

– Balandžio 3 d.

 

Latvija,

Ryga

Kontaktinis seminaras, skirtas matematikos projektams kurti.

 

 

Matematikos mokytojams, dirbantiems su 12-16 m. mokiniais.

 

Seminaras vyks rusų k.

Programa rusų kalba

Programa anglų kalba

10

 

 

 

180,00

 

 

 

Balandžio 1-3 d.

Prancūzija, Poitiers

Profesinės raidos seminaras „Skaitmeninių medijų švietimas“ („Digital media education“).

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su visomis amžiaus grupėmis.

 

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Informacija ruošiama

 

3

 

 

 

 

275,00

 

 

 

 

Balandžio 7-9 d.

Turkija, Gaziantep

Kontaktinis dvišalis seminaras skirtas „eTwinning“ projektų kūrimui tarp Lietuvos ir Turkijos mokyklų „Europos kultūrų įvairovė su eTwinning“ (“Valuing Diversity of European Culture With eTwinning”).

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 8-15 m. mokiniais ir nevykdantiems „eTwinning“ projektų (pradedantiesiems).

 

 

 

Seminaras vyks anglų k.

 

Informacija ruošiama

 

20

 

 

 

 

 

 

 

360,00

 

 

 

 

 

 

 

Gegužės

5-8 d.

 

Portugalija, Braga

 

 

Profesinės raidos seminaras „Robotika ir kodavimas“ („Robotics and Coding“).

 

 

 

 

Visų dalykų mokytojams, dirbantiems su 6-16 m. mokiniais.

Kandidatai turi turėti dalyvavimo programoje „eTwinning“ ir IKT priemonių taikymo patirties.

Seminaras vyks anglų k.

 

Informacija ruošiama

2

 

 

 

 

 

 

360,00

 

 

 

 

 

 

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos iki seminaro vietos, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

a. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
b. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
c. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
d. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
e. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
f. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų. 

 

Antras paraiškų teikimas bus skelbiamas 2015 m. balandžio mėn.

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis: nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu. Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas, kitos išlaidos. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie kandidato motyvaciją bei atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos. 
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės užregistruoti „eTwinning“ projektą portale www.etwinning.net ir pateikti seminaro ataskaitą. 

Paraiškos teikiamos iki 2016 m. vasario 1 d. imtinai:

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku 
 • Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu
 • Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje 
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma
 • Užpildytos visos paraiškos dalys
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos „eTwinning“ portale
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus
 • Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

 • Kandidatas aiškiai ir konkrečiai įvardina dalyvavimo seminare tikslus. Dalyvavimo seminare motyvacija ir aktualumas pagrįstas.
 • Paraiškoje pateiktas aiškus pagrindimas kaip kandidato profesinė veikla susijusi su seminaro tema.
 • Aiškiai nurodyta, kaip kandidatas planuoja pritaikyti seminaro metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.
 • Aiškiai nurodyta kokį teigiamą poveikį kandidato dalyvavimas seminare turės jo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai įstaigai, kitoms įstaigoms.
 • Paraiškoje įvardintos konkrečios planuojamos vykdyti veiklos po seminaro. Pateiktas aiškus planuojamo projekto aprašymas (tikslas, mokinių amžius, veiklos, rezultatas).
 • Kandidatas nurodo aiškų planą, kaip skleis informaciją apie renginį ir dalyvavimo jame rezultatus, kad maksimaliai padidintų programos „eTwinning“ žinomumą ir dalyvavimo joje poveikį.