RSS

Naujienos

Iškilmingame programos „eTwinning“ renginyje geriausių 2016-2017 mokslo metų projektų vykdytojai apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais

Iškilmingame programos „eTwinning“ renginyje geriausių 2016-2017 mokslo metų projektų vykdytojai apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais

2017-09-05
2017 m. rugpjūčio 23-25 d. Vilniuje, viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“ vyko programos „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai ir mokymai. Šiuo renginiu patyrę „eTwinning“ projektų vykdytojai buvo skatinami dalintis savo patirtimi su kitais bei kurti projektus inkliuzijos ugdyme tema. Taipogi 2016-2017 mokslo metais kokybiškai projektus vykdę pedagogai renginio metu buvo įvertinti ir apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais. Renginyje dalyvavo net 100 mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų.
 
Renginio pavadinimas ir pagrindinė tema – „Inkliuzinis ugdymas – mokykla visiems“ – tad natūralu, kad didžiausias dėmesys renginio programoje buvo skirtas būtent inkliuzinio ugdymo pavyzdžiams ir gerajai patirčiai. Projektai inkliuzijos ir įvairovės tema sprendžia problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, turintis mažiau galimybių. Tai yra jauni žmonės, dažniau atsiduriantys nepalankiose aplinkybėse nei jų bendraamžiai, nes susiduria su vienu ar daugiau atskirties veiksnių arba kliūčių. Programos „eTwinning“ projektai gali pasiūlyti daugiau galimybių šiems jaunuoliams ir prisidėti prie inkliuzijos stiprinimo ugdymo procese. Kartu su projektais, nagrinėjančiais inkliuzijos temą, projektai įvairovės tema skatina gilinti žinias bei lavinti įgūdžius ir atitinkamas elgsenas, būtinas toleruoti, suprasti ir vertinti žmonių skirtumus visuomenėje.
 
Trijų dienų renginys pasižymėjo turininga programa, kurioje – įdomūs pranešimai bei aktyvios kūrybinės dirbtuvės:
 
 • Doc. dr. Algirdas Ališauskas, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros docentas, pranešime „Inkliuzinė mokykla – siekiamybė ar utopija?“ kalbėjo apie ikliuzinio ugdymo principus bei iššūkius. Anot lektoriaus, problema yra tame, kad Lietuvoje inkliuzinis ugdymas dar kol kas yra suprantamas ir traktuojamas nevienodai. 
   
 • Remigijus Pozniakovas, Šiaulių Lieporių gimnazijos fizikos mokytojas metodininkas ir Lietuvos skautijos Šiaulių krašto Šiaulių tunto tuntininkas, pranešime „Tolerancija, pagarba įvairovei ir pilietinė atsakomybė“ kalbėjo apie skautų, kaip organizacijos, tikslus ir siekį į bendrą veiklą integruoti kiekvieną žmogų, norintį prisijungti prie šios organizacijos veiklų, nepriklausomai nuo žmogaus kilmės, rasės, religijos ar lyties. Taip pat lektorius pabrėžė vadovo ir autoriteto vaidmens svarbą inkliuzijos procese.
   
 • „Vaikų Linijos“ atstovė Jurgita Smiltė Jasiulionė, pranešime „Kaip užkirsti kelią patyčioms ir smurtui mokyklose?“, kėlė klausimą kokių veiksmų reikia imtis, kad patyčios ir smurtas mokyklose būtų ne kasdienis reiškinys, o patyčių prevencijos ir intervencijos veiklos apimtų ne tik mokytojus, bet ir visą mokyklos bendruomenę. 
   
 • Jolita Morkūnaitė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorė, dailės mokytoja ekspertė bei programos „eTwinning“ ambasadorė, pranešime „Projekto veiklų vertinimas ir sklaida“ apžvelgė pagrindinius kokybiško projekto įgyvendinimo etapus bei aspektus neretai lemiančius vykdomo projekto kokybę. Taip pat kūrybinėse dirbtuvėse „Kūrybiniai metodai projektinėje veikloje“ mokytoja renginio dalyvius supažindino su praktiniais kūrybinių metodų „Šešios kepurės”, „Minčių lietus”, „Minčių žemėlapis” ir kt. panaudojimais.
   
 • Staselė Riškienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė, programos „eTwinning“ ambasadorė kūrybinėse dirbtuvėse „Animuotų pasakojimų inkliuzinis poveikis“ supažindino dalyvius su animuotų pasakojimų kūrimo principais. Užsiėmimo dalyviai patys išbandė programėlę „Toontastic 3D“ ir susibūrę į grupes pagal jiems skirtus veikėjus kūrė bendrus animuotus pasakojimus inkliuzijos tema.
   
 • Vaida Šiaučiūnė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir programos „eTwinning“ ambasadorė kūrybinių dirbtuvių „Inkliuzinės erdvės sukūrimas klasėje“ metu supažindino dalyvius su inkliuzinės erdvės kūrimo principais bei aptarė svarbiausius ugdymosi sėkmę lemiančius elementus.
   
 • Švietimo mainų paramos fondo atstovės Žana Orlova ir Violeta Čiuplytė-Bogdanovič savo organizuotame užsiėmime „Pilietiškumo ugdymas per žaidimus“ kalbėjo apie pilietiškumą ir meilę tėvynei bei kvietė renginio dalyvius patiems kurti ir praktiškai išbandyti metodus, galinčius padėti patraukliai kalbėti pilietiškumo tema su savo mokiniais.
 
Antrąją renginio dieną taip pat vyko ir Nacionalinių „eTwinning“ kokybės ženklelių įteikimo ceremonija. Nacionaliniai programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai būna suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius „eTwinning“ projektus. Nacionalinis kokybės ženklelis – tai oficialus pripažinimas, kad mokytojo vykdyto „eTwinning“ projekto veikla pasiekė nacionalinį ir Europos Sąjungos kokybės standartą. Iš viso ekspertų vertinimui šiemet buvo pateikta net 212 paraiškų Nacionaliniams kokybės ženkleliams gauti. Ceremonijos metu išdalinti 158 Nacionaliniai kokybės ženkleliai.
 
Daugiau informacijos apie renginį rasite ČIA.