PDW Druskininkai 2012

PDW Druskininkuose 2012

eTwinning prezentacija

eTwinning prezentacija

TwinSpace vadovas

Idėjų kraitelė

PDW Vilniuje

PDW Vilniuje

Mokymas apie Europą mokyklose

renginiai/konkursai

2015 03 27 PRATĘSTAS Kvietimas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje

Švietimo mainų paramos fondas kviečia iki š. m. balandžio 13 d. teikti paraiškas dalyvauti programos eTwinning kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje.

Data – Liepos 2-5 d.
Šalis, miestas – Lenkija, Varšuva
Renginys – Kontaktinis seminaras „Ankstyvasis ugdymas“ („Early education“)
Kam skirtas – Pradinių klasių mokytojams.
Lietuvai skirtas vietų skaičius – 4

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos eTwinning projektus bei naudojamus programos (pvz. Desktop, TwinSpace) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems eTwinning projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais.

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos eTwinning portale www.etwinning.net;
 • Gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis (nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu). Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos*: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (išvykimo miesto) iki seminaro vietos (šalies ir miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

 1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 6. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamą programos eTwinning veiklą, motyvaciją bei kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos.
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės pateikti seminaro ataskaitą ir paskleisti gautą naudingą informaciją regioniniu ar nacionaliniu lygiu.

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. balandžio 13 d. imtinai:

 • Užpildytos ir pasirašytos paraiškos originalas (1 egz.) turi būti išsiųstas Švietimo mainų paramos fondui adresu Rožių al. 2, 03106 Vilniuje (pašto spaudo data).
 • Paraiška MS Word formatu turi būti atsiųsta el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (iki 17:00 val.).
 • Užpildyta žemiau pateikta kandidato registracijos forma (iki 17:00 val.).

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku
 • Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu
 • Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma
 • Užpildytos visos paraiškos dalys
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos eTwinning portale
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus
 • Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

eTWINNING programos veikla

 • Įgyvendintos/planuojamos veiklos tikslai aiškūs, konkretūs ir realistiški. Aiškiai ir įtikinamai argumentuotas projekto veiklos poreikis ir aktualumas.
 • Konkrečiai ir išsamiai aprašyta vykdyta/planuojama eTwinning veikla. Veiklos turinys atitinka numatytus veiklos tikslus. Pasirinktos tikslingos ir efektyvios veiklos formos.
 • Aiškiai apibūdinti pasiekti/tikėtini eTwinning veiklos rezultatai. Panaudotos/numatytos tikslingos rezultatų vertinimo priemonės. Gauti/tikėtini rezultatai siejasi su veiklos tikslais ir turiniu.
 • Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Motyvacija, poveikis ir aktualumas

 • Aiškus ryšys tarp pasirinktos kvalifikacijos tobulinimo veiklos ir paraiškos teikėjo tobulinimosi poreikių.
 • Aiškiai nurodyta, kaip paraiškos teikėjas pritaikys kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.
 • Aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas pasirinktoje veikloje turės naudos paraiškos teikėjo asmeniniam tobulėjimui ir profesinei kompetencijai.
 • Aišku, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turės teigiamą poveikį paraiškos teikėjo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai institucijai, kitoms institucijoms.

Sklaida

 • Paraiškos teikėjas nurodo aiškų planą, kaip skleisti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatus, kad maksimaliai padidintų veiklos poveikį savo institucijai.

Registraciją į seminarą rasite čia - http://www.smpf.lt/lt/pratestas-kvietimas-dalyvauti-programos-etwinning-kontaktiniame-partneriu-paieskos-seminare-lenkijoje

2015 03 27 Balandžio mėnesį planuojami programos „eTwinning“ renginiai

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „eTwinning“ Lietuvoje ir programos „eTwinning“ ambasadoriai š.m. balandžio mėnesį planuoja organizuoti arba dalyvauti šiuose renginiuose:

Skaityti daugiau »

2015 02 23 Renginys profesijos mokytojams Kaune „Erasmus+: projektinė eTwinning veikla ir profesinis ugdymas“

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą eTwinning Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2015-02-24 nuo 13 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį „Erasmus+: projektinė eTwinning veikla ir profesinis ugdymas“, kuris vyks Kauno mechanikos mokykloje (Taikos pr.129, Kaunas).

Skaityti daugiau »

2014 10 07 Kviečiame į programos eTwinning seminarą Vilniuje

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis eTwinning programą Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2014-10-28 13.00 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį Tarptautinės eTwinning programos galimybės mažųjų projektuose“,kuris vyks Vilniaus Salininkų lopšelyje darželyje (Kalviškių g. 1, Vilnius). Skaityti daugiau »

2014 10 06 Įvyko renginys „Tarptautiniai projektai ugdyme“ (pažengusiems) Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Šių metų rugsėjo 11 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Pasaka“vyko Nacionalinės Lietuvos eTwinning paramos tarnybos ir programos ambasadorių inicijuotas eTwinning renginys Tarptautiniai projektai ugdyme“ (pažengusiems). Renginio metu pristatytos programų Erasmus+ bei eTwinning naujovės. Seminaro dalyviai susipažino su įrankiais projektinei veiklai bei įrankiais, skirtais meniniam ugdymui. Renginio dalyviai dalinosi savo patirtimi bei jiems rūpimus klausimus galėjo užduoti pranešimų metu ir jiems pasibaigus. Skaityti daugiau »

2014 10 03 Kviečiame į programos eTwinning seminarą internetu

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą eTwinning Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2014 m. spalio 13 ir 14 d. nuo 14 val. (5 grupė) ir 18 val. (6 grupė) organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį Erasmus+ programos eTwinning projektinės veiklos galimybės“, kuris vyks virtualioje konferencinėje aplinkoje. Skaityti daugiau »

2014 10 03 Įvyko renginys „IKT įrankių taikymai tarptautinėje projektinėje veikloje“ Utenoje

Šių metų rugsėjo 25-26 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko Nacionalinės Lietuvos eTwinning paramos tarnybos ir programos ambasadorių Loretos Tarvydienės ir Giedrės Sudniutės inicijuotas Utenos regiono bei Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Training for LIFE: Leadership Initiatives for Europe” mokytojams skirtas eTwinning seminaras Utenoje. Seminaras vyko anglų kalba. Skaityti daugiau »

2014 10 03 Kviečiame į programos eTwinning seminarą Daujėnuose

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis eTwinning programą Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2014-10-28 9.30 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį eTwinning programos integracija į mokyklinį ugdymą“, kuris vyks Pasvalio r. Daujėnų pagrindinėje mokykloje (Baluškių g. 4, Daujėnai). Skaityti daugiau »

2014 10 03 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams eTwinning seminarai Gargžduose

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis eTwinning programą Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai bendradarbiaudami su Klaipėdos r. švietimo centru organizuoja dviejų dalių Erasmus+ programos eTwinning seminarus  „Tarptautiniai projektai ugdyme“. Skaityti daugiau »

2014 10 03 Ikimokyklinio ugdymo pedagogams programos eTwinning seminaras Telšiuose

Nacionalinė Lietuvosprogramos eTwinning paramos tarnyba ir programos eTwinning ambasadoriai 2014 spalio 27 d. 10.00 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį „Programos eTwinning galimybės ugdyme“, kuris vyks „Atžalyno“  pagrindinėje mokykloje, P.Cvirkos 2, Telšiai. Skaityti daugiau »

Užsisakyk seminarą!

Kūrėjos apie elektroninį leidinį „Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai“.