PDW Druskininkai 2012

PDW Druskininkuose 2012

eTwinning prezentacija

eTwinning prezentacija

TwinSpace vadovas

Idėjų kraitelė

PDW Vilniuje

PDW Vilniuje

Mokymas apie Europą mokyklose

naujienos

2015 03 27 PRATĘSTAS Kvietimas dalyvauti programos „eTwinning“ kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje

Švietimo mainų paramos fondas kviečia iki š. m. balandžio 13 d. teikti paraiškas dalyvauti programos eTwinning kontaktiniame partnerių paieškos seminare Lenkijoje.

Data – Liepos 2-5 d.
Šalis, miestas – Lenkija, Varšuva
Renginys – Kontaktinis seminaras „Ankstyvasis ugdymas“ („Early education“)
Kam skirtas – Pradinių klasių mokytojams.
Lietuvai skirtas vietų skaičius – 4

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos eTwinning projektus bei naudojamus programos (pvz. Desktop, TwinSpace) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems eTwinning projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais.

Reikalavimai kandidatams:

 • Turi būti užsiregistravę programos eTwinning portale www.etwinning.net;
 • Gerai mokėti anglų kalbą (ne žemesnis nei B2 lygis);
 • Galima teikti paraiškas į ne daugiau kaip 2 seminarus vienu metu, o gauti finansavimą vykti tik į 1 seminarą per metus.

Kompensuojamos išlaidos:

 • Dalyvavimo seminare mokestis (nakvynė ir maitinimas renginio dienomis, seminarui skirta mokomoji medžiaga, veiklos renginio metu). Mokestis seminaro organizatoriams bus tiesiogiai mokamas Švietimo mainų paramos fondo, todėl dalyviui pačiam mokėti nereikės. Pragyvenimo išlaidos už papildomai kelionėje praleistas dienas (ne renginio dienas) nebus kompensuojamos.
 • Kelionės išlaidos*: kelionės lėktuvu, autobusu ar kita transporto priemone išlaidos, vietinio transporto išlaidos, kelionės draudimas. Kelionei lėktuvu rekomenduojama rinktis jungiamuosius skrydžius, nes pavėlavus į vieną iš skrydžių dėl kito vežėjo kaltės, Fondas nekompensuos patirtų išlaidų.

*Kelionės išlaidoms yra skiriama vienkartinė suma (angl. lump sum). Kelionės išlaidų dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (išvykimo miesto) iki seminaro vietos (šalies ir miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm:

 1. 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 2. 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 3. 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 4. 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 5. 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 6. virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Dalyvių atranka:

 • Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į pateiktą informaciją apie planuojamą programos eTwinning veiklą, motyvaciją bei kandidato atitikimą keliamiems reikalavimams.
 • Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai paraiškoje nurodytu el. pašto adresu ir oficialiu raštu paraiškoje nurodytu atstovaujamos institucijos adresu.
 • Su atrinktų dalyvių organizacijomis bus pasirašomos dotacijos sutartys, kurių pagrindu dalyviams bus apmokėtos patirtos išlaidos.
 • Atrinkti dalyviai po seminaro turės pateikti seminaro ataskaitą ir paskleisti gautą naudingą informaciją regioniniu ar nacionaliniu lygiu.

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. balandžio 13 d. imtinai:

 • Užpildytos ir pasirašytos paraiškos originalas (1 egz.) turi būti išsiųstas Švietimo mainų paramos fondui adresu Rožių al. 2, 03106 Vilniuje (pašto spaudo data).
 • Paraiška MS Word formatu turi būti atsiųsta el. paštu asta.kundreckaite@smpf.lt (iki 17:00 val.).
 • Užpildyta žemiau pateikta kandidato registracijos forma (iki 17:00 val.).

Paraiškų tinkamumo kriterijai:

 • Paraiška pateikta laiku
 • Paraiškos el. versija atsiųsta el. paštu
 • Užpildyta kandidato registracijos forma Fondo svetainėje
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma
 • Užpildytos visos paraiškos dalys
 • Paraiškos teikėjas yra užsiregistravęs programos eTwinning portale
 • Kandidato veikla atitinka seminaro tikslinės grupės kriterijus
 • Paraiška pasirašyta paraiškos teikėjo ir institucijos vadovo

Jei paraiška netenkins nors vieno iš aukščiau išvardintų tinkamumo kriterijų, ji vertinama nebus.

Paraiškų kokybės kriterijai:

eTWINNING programos veikla

 • Įgyvendintos/planuojamos veiklos tikslai aiškūs, konkretūs ir realistiški. Aiškiai ir įtikinamai argumentuotas projekto veiklos poreikis ir aktualumas.
 • Konkrečiai ir išsamiai aprašyta vykdyta/planuojama eTwinning veikla. Veiklos turinys atitinka numatytus veiklos tikslus. Pasirinktos tikslingos ir efektyvios veiklos formos.
 • Aiškiai apibūdinti pasiekti/tikėtini eTwinning veiklos rezultatai. Panaudotos/numatytos tikslingos rezultatų vertinimo priemonės. Gauti/tikėtini rezultatai siejasi su veiklos tikslais ir turiniu.
 • Paraiškos teikėjo kalbos žinios yra pakankamos (B2 lygis) dalyvauti pasirinktoje kvalifikacijos tobulinimo veikloje.

Motyvacija, poveikis ir aktualumas

 • Aiškus ryšys tarp pasirinktos kvalifikacijos tobulinimo veiklos ir paraiškos teikėjo tobulinimosi poreikių.
 • Aiškiai nurodyta, kaip paraiškos teikėjas pritaikys kvalifikacijos tobulinimo veiklos metu įgytus įgūdžius savo profesinėje veikloje.
 • Aiškiai nurodyta, kad dalyvavimas pasirinktoje veikloje turės naudos paraiškos teikėjo asmeniniam tobulėjimui ir profesinei kompetencijai.
 • Aišku, kad dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo veikloje turės teigiamą poveikį paraiškos teikėjo mokiniams/besimokantiesiems, jo atstovaujamai institucijai, kitoms institucijoms.

Sklaida

 • Paraiškos teikėjas nurodo aiškų planą, kaip skleisti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo veiklos rezultatus, kad maksimaliai padidintų veiklos poveikį savo institucijai.

Registraciją į seminarą rasite čia - http://www.smpf.lt/lt/pratestas-kvietimas-dalyvauti-programos-etwinning-kontaktiniame-partneriu-paieskos-seminare-lenkijoje

2015 03 27 Balandžio mėnesį planuojami programos „eTwinning“ renginiai

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „eTwinning“ Lietuvoje ir programos „eTwinning“ ambasadoriai š.m. balandžio mėnesį planuoja organizuoti arba dalyvauti šiuose renginiuose:

Skaityti daugiau »

2015 03 25 Gavome 40 paraiškų eTwinning seminarams užsienyje

Pirmojo paraiškų, dalyvauti programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose, teikimo metu (iki kovo 20 d.) iš viso buvo gauta 40 paraiškų. Atrankos rezultatai bus paskelbti iki š.m. balandžio 20 d. Pagal seminarus ir šalis, paraiškos pasiskirstė šitaip:

Skaityti daugiau »

2015 03 16 Daugiausiai eTwinning projektų lietuviai vykdo kartu su Lenkija

Švietimo darbuotojams skirta programos „eTwinning“ platforma jungia daugiau kaip 300,000 mokytojų bei kitų švietimo įstaigų administracijos darbuotojų visoje Europoje. Ši sistema leidžia vykdyti bendrus projektus, dalintis informacija bei vesti interaktyvias pamokas interneto pagalba sujungiant klases iš kelių Europos šalių. Pavyzdžiui, Kauno lopšelio – darželio Rokučio mokiniai, vykdydami projektą „A Year with the Birds“, kartu su dar 165 partneriais iš Lietuvos ir Europos šventė 300-ąsiais K.Donelaičio gimimo metines, susipažino su įvairiausiomis paukščių rūšimis ir mokėsi gyventi harmonijoje su gamta. Šiuo metu eTwinning platformoje užsiregistravusios daugiau kaip 1500 švietimo įstaigų iš Lietuvos.

Skaityti daugiau »

2015 03 10 Programos „eTwinning“ Europos apdovanojimai 2015

Kaip ir kasmet šių metų vasario mėnesį vyko geriausių programos „eTwinning“ projektų atranka į Europos apdovanojimus. Šiais metais paraiškas dalyvauti konkurse dėl geriausio programos „eTwinning“ projekto vardo pateikė net 327 projektai, t. y. 11% daugiau nei 2014. Paraiškų pasiskirstymas pagal mokinių amžiaus grupes buvo toks: 4-11 m. amžiaus kategorijoje pateikta 135 paraiškos, 12-15 m. amžiaus kategorijoje – 118 paraiškų, o 16-19 m. amžiaus kategorijoje – 74 paraiškos.

Skaityti daugiau »

2015 03 09 Vasario mėnesį programa eTwinning buvo pristatyta keturiuose renginiuose

Erasmus+ programos eTwinning ambasadoriai vasario mėnesį lankėsi keturiuose Lietuvos miestuose ir pristatė tarptautiniais ir nacionaliniais projektais besidomintiems mokytojams programos eTwinning ir programos eTwinning plus galimybes. Renginiai vyko Vilniaus spec. lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“, Zarasų Švietimo centre, VšĮ Kauno mechanikos mokykloje ir Rokiškio švietimo centre.

Skaityti daugiau »

2015 02 27 Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti programos eTwinning profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose

Švietimo mainų paramos fondas kviečia teikti paraiškas dalyvauti programos eTwinning profesinės raidos seminaruose ir kontaktiniuose partnerių paieškos seminaruose.

Dalyvavimas tokiuose seminaruose – tai galimybė daugiau sužinoti apie programos eTwinning projektus bei naudojamus programos (pvz. Desktop, TwinSpace) ir kitus IKT įrankius, susirasti naujų kontaktų būsimiems eTwinning projektams, padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi su kitais mokytojais. Skaityti daugiau »

2015 02 26 Kovo mėnesį planuojami programos eTwinning renginiai

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą eTwinning Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai š.m. kovo mėnesį planuoja organizuoti arba skaityti pranešimus šiuose renginiuose: Skaityti daugiau »

2015 02 24 Kviečiame į seminarą „Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai“ Rokiškyje

Kviečiame į seminarą „Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai“ Rokiškyje

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą eTwinning Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2015-02-27 nuo 10 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį „Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai“, kuris vyks Rokiškio švietimo centre, P.Širvio g.1. Skaityti daugiau »

2015 02 23 Renginys profesijos mokytojams Kaune „Erasmus+: projektinė eTwinning veikla ir profesinis ugdymas“

Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą eTwinning Lietuvoje ir programos eTwinning ambasadoriai 2015-02-24 nuo 13 val. organizuoja Erasmus+ programos eTwinning renginį „Erasmus+: projektinė eTwinning veikla ir profesinis ugdymas“, kuris vyks Kauno mechanikos mokykloje (Taikos pr.129, Kaunas).

Skaityti daugiau »

Užsisakyk seminarą!

Kūrėjos apie elektroninį leidinį „Mobilieji įrenginiai projektinei veiklai“.